Comunicat de presă privind organizarea workshopului de testare a THEMIS – Instrumentul informatic de evaluare a performanțelor membrilor birourilor și oficiilor electorale, a experților electorali, precum și a operatorilor de calculatorComunicat de presă privind organizarea workshopului de testare a THEMIS – Instrumentul informatic de evaluare a performanțelor membrilor birourilor și oficiilor electorale, a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) derulează, în calitate de beneficiar, proiectul „DIGI-EMB - Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale”, (Cod SIPOCA 1270, Cod MySMIS2014+ 157961).

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020 (Cod apel: POCA/1022/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice) și are ca obiectiv general creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente, dar și în cadrul partidelor politice din România, prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, aplicarea mecanismelor, procedurilor și normelor de etică și integritate, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în ceea ce privește prevenirea corupției.

Scopul proiectului contribuie la atingerea Obiectivului specific POCA 2.2. „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice„ și la atingerea Obiectivului specific 4.6. ,,Creșterea transparenței publicității politice și a integrității finanțării partidelor politice, precum și a integrității alegerilor și referendumurilor” din Strategia Naționala Anticorupție 2021-2025.

Activitatea A.5. din cadrul proiectului vizează dezvoltarea unui instrument informatic de evaluare a performanțelor membrilor birourilor electorale și ai oficiilor electorale, a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator, cu scopul implementării aspectelor specifice Măsurii nr. 4.6.6. din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 transpuse în Măsura nr. 1.9. din Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 677/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, a fost dezvoltat THEMIS - Instrumentul informatic de evaluare a performanțelor membrilor birourilor și oficiilor electorale, a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator.

Dezvoltarea și operaționalizarea THEMIS contribuie în mod esențial la implementarea Măsurii nr. 4.6.6. din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025.

La data de 31.10.2023, AEP a organizat un workshop de testare a THEMIS, ocazie cu care 50 de angajați ai instituției au testat și au operat instrumentul informatic pe baza unui scenariu de evaluare a performanțelor membrilor birourilor electorale și operatorilor de calculator pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Participanții la testarea instrumentului informatic au apreciat faptul că acesta este facil de utilizat, iar fluxurile și fișele de evaluare sunt clare.

THEMIS reprezintă un prim pas esențial în instituirea și operaționalizarea unui mecanism de evaluare a performanțelor membrilor birourilor electorale, oficiilor electorale, operatorilor de calculator și experților electorali.

 

 

Echipa de management a proiectului DIGI-EMB

Alte articole: