Comunicat de presă privind organizarea workshopului de testare a ODIN – Instrumentul informatic de formare continuă a membrilor birourilor și oficiilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a experților electorali, a operatorilor de calculator, precum și a altor persoane care urmăresc să îndeplinească respectivele calitățiComunicat de presă privind organizarea workshopului de testare a ODIN – Instrumentul informatic de formare continuă a membrilor birourilor și oficiilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a experților electorali, a operatorilor de calculator, precum și a altor persoane care urmăresc să îndeplinească respectivele calități


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) derulează, în calitate de beneficiar, proiectul „DIGI-EMB - Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței, eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale” (Cod SIPOCA 1270, Cod MySMIS2014+ 157961), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020 (Cod apel: POCA/1022/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice), având ca obiectiv general creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente, dar și în cadrul partidelor politice din România, prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, aplicarea mecanismelor, procedurilor și normelor de etică și integritate, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în ceea ce privește prevenirea corupției.

Scopul proiectului contribuie la atingerea Obiectivului specific POCA 2.2. „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice„ și la atingerea Obiectivului specific 4.6. „Creșterea transparenței publicității politice și a integrității finanțării partidelor politice, precum și a integrității alegerilor și referendumurilor” din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025.

Activitatea A.4. din cadrul proiectului vizează îmbunătățirea mijloacelor de consolidare a competențelor resursei umane implicată în organizarea și desfășurarea proceselor electorale și referendare, prin dezvoltarea unui instrument informatic de formare continuă a membrilor birourilor și oficiilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a experților electorali, a operatorilor de calculator, precum și a altor persoane care urmăresc să îndeplinească respectivele calități.

Astfel, a fost dezvoltat ODIN - Instrumentul informatic de formare continuă a membrilor birourilor și oficiilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a experților electorali, a operatorilor de calculator, precum și a altor persoane care urmăresc să îndeplinească respectivele calități.

Dezvoltarea și operaționalizarea ODIN contribuie în mod esențial la implementarea Măsurii nr. 4.6.6. din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, facilitând formarea continuă a personalului autorităților și instituțiilor cu atribuții în organizarea și desfășurarea alegerilor, a membrilor birourilor și oficiilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a experților electorali și a operatorilor de calculator.

La data de 29 noiembrie 2023, AEP a organizat un workshop de testare a respectivului instrument informatic, context în care 25 de participanți având calitatea de angajați din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale care îndeplinesc atribuții specifice organizării și desfășurării proceselor electorale, au testat și au operat instrumentul informatic.

Ulterior, AEP va actualiza, periodic, conținutul de formare și va dezvolta noi module ale ODIN, astfel încât instrumentul informatic să corespundă și să se adapteze nevoilor grupului-țintă.

 

 

Echipa de management a proiectului DIGI-EMB

Data: 29.11.2023

Alte articole: