Comunicat de presă privind organizarea, la Lisabona, Berlin și Viena, a unor sesiuni de informare a alegătorilor români din străinătate pe tema proceselor electorale din anul 2024Comunicat de presă privind organizarea, la Lisabona, Berlin și Viena, a unor sesiuni de informare a alegătorilor români din străinătate pe tema proceselor electorale din anul 2024


Campania de informare a alegătorilor români din străinătate a ajuns și în Portugalia, Germania și Austria. Cetățenii români cu drept de vot din afara țării au fost informați pe tema alegerilor din anul 2024 cu ocazia sesiunilor organizate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) la Lisabona, în data de 27 octombrie a.c., la Berlin, în data de 31 octombrie a.c. și la Viena, în data de 2 noiembrie a.c., în contextul derulării campaniei de informare și conștientizare cu privire la principiile eticii, transparenței și anticorupției în procesele electorale.

Sesiunile de informare, organizate cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, al Ambasadei României în Republica Portugheză, al Ambasadei României în Republica Federală Germania și al Ambasadei României în Austria, au fost susținute de specialiști ai AEP și fac parte din activitățile implementate de Autoritate în cadrul proiectului “DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței, eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale”.

Activitățile de informare continuă demersurile pentru pregătirea riguroasă și din timp a alegerilor din anul 2024 și sunt menite să sprijine formarea unei culturi civice de prevenire a fenomenului corupției în sistemul electoral și să contribuie la sporirea încrederii în integritatea proceselor electorale.

Campania de conștientizare a alegătorilor români din străinătate se va încheia cu sesiunea de informare organizată de AEP la Dublin, în data de 14 noiembrie 2023.

Autoritatea Electorală Permanentă implementează, în calitate de beneficiar, proiectul “DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței, eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale”, cod SIPOCA 1270, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020. Sesiunile de informare asigură implementarea de către AEP a Măsurii 2.4. din Strategia națională Anticorupție 2021-2025, sprijinind formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici” în sistemul electoral.

 

Direcția comunicare

03.11.2023

Alte articole: