Comunicat de presă privind organizarea la Chișinău, la 27 septembrie 2023, a unei sesiuni de informare a alegătorilor români din străinătateComunicat de presă privind organizarea la Chișinău, la 27 septembrie 2023, a unei sesiuni de informare a alegătorilor români din străinătate


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) derulează, în calitate de beneficiar, proiectul DIGI-EMB - Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței, eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale (Cod SIPOCA 1270, Cod MySMIS2014+ 157961).

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020 (Cod apel: POCA/1022/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice) și are ca obiectiv general creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul AEP, dar și în cadrul partidelor politice din România, prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, aplicarea mecanismelor, procedurilor și normelor de etică și integritate, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în ceea ce privește prevenirea corupției.

În contextul implementării Activității A.9. din proiect, pentru atingerea componentei secundare a FSE - inovare socială, la 27 septembrie 2023, la Chișinău, a fost organizată, cu sprijinul Ambasadei României în Republica Moldova, o sesiune de informare și conștientizare a alegătorilor români din străinătate cu privire la fenomenul corupției „mici” și la principiile eticii, transparenței și anticorupției în procesele electorale și în activitatea de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale, la care au fost prezenți 23 de participanți.

Experții AEP care au asigurat organizarea întâlnirii și susținerea sesiunii de informare sunt Mircea Preoțescu, expert coordonare sesiuni de instruire în proiectul DIGI-EMB, și Maria Crăciun, expert deplasări externe în proiectul DIGI-EMB.

Această activitate asigură implementarea de către AEP a Măsurii 2.4. din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, sprijinind formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici” în sistemul electoral.

Echipa de management a proiectului DIGI-EMB

Alte articole: