Comunicat de presă privind obligația partidelor politice de a depune la AEP rapoartele și situațiile financiare prevăzute de legeComunicat de presă privind obligația partidelor politice de a depune la AEP rapoartele și situațiile financiare prevăzute de lege


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a notificat cele 171 de partide politice înregistrate în Registrul fiscal deținut de AEP privind obligația acestora de a transmite Autorității următoarele rapoarte și situații financiare prevăzute de lege:

  • Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor realizate în anul precedent, conform art. 49 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie 2021;
  • Situațiile financiare anuale, conform art. 49 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, în cel mult 15 zile de la înregistrarea la organul fiscal competent;
  • Toate raportările obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 51 alin. (2) din Legea nr. 334/2006;
  • O copie a raportului de audit statutar efectuat asupra situațiilor financiare anuale, în termen de 60 de zile de la data efectuării auditului, conform art. 45 alin. (2) din Legea 334/2006, în cazul partidelor politice care primesc subvenții de la bugetul de stat.

Notificările au fost redactate și înaintate de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în vederea prevenirii și monitorizării neregulilor în finanțarea partidelor politice, precum și pentru creșterea eficientizării activității departamentului. Precizăm că lista partidelor politice înregistrate în Registrul fiscal deținut de Autoritatea Electorală Permanentă către care au fost transmise notificări poate fi consultată în ANEXĂ.

Totodată, precizăm că acțiunile de verificare a respectării dispozițiilor legale privind îndeplinirea obligațiilor referitoare la transmiterea de către formațiunile politice  a raportărilor obligatorii instituite de Legea nr. 334/2006 se vor desfășura în perioada 30 aprilie - 31 mai 2021. Începând cu data de 1 iulie 2021 se va desfășura controlul respectării prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de către partidele politice în activitatea curentă.

 

 

Direcția comunicare

07.04.2021

Alte articole: