Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 30 iunie 2021Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 30 iunie 2021


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice că numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 30 iunie 2021 este de 18.914.403, cu 3.305 mai mulți față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 31 mai 2021 figurau în Registrul electoral 18.911.098 alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia și a importurilor de date de la DEPABD.

Precizăm că, în perioada 01.06.2021 – 30.06.2021, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

  • 22.257 persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
  • 41 persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 331 persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere. 

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 01.06.2021 – 30.06.2021 este de 19.620, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. 

Ca urmare a importurilor de date de la DEPABD au apărut 5.652 alegători noi care au împlinit vârsta de 18 ani înainte de data de 1 iunie 2021.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.164.382 au domiciliul sau reședința în țară, iar 750.021 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în tara. Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în tara sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 30 iunie 2021, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural).

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 30 iunie 2021 aferent fiecӑrei localitӑți.

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țӑri.

 

 

Direcția comunicare

01.07.2021

 

Alte articole: