Comunicat de presă privind încheierea votării la referendumul local organizat în comuna Abrămuț, județul Bihor, în data de 12 septembrieComunicat de presă privind încheierea votării la referendumul local organizat în comuna Abrămuț, județul Bihor, în data de 12 septembrie


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că votarea la referendumul local în vederea consultării cetățenilor din comuna Abrămuț, județul Bihor, pentru schimbarea denumirii unitӑții administrativ-teritoriale din comuna Abrӑmuț ȋn comuna Petreu și acordarea de statut de reședințӑ de comunӑ localitӑții Petreu, desfășurat astăzi, 12 septembrie 2021, s-a încheiat. 

După închiderea localului secției de votare, președintele, în prezența membrilor biroului electoral, verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează fanta urnelor de votare, introduce ștampilele cu mențiunea "VOTAT" într-un plic care se sigilează prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare și declanșează operațiunile de numărare a buletinelor de vot și de consemnare a rezultatului votării.

Reamintim că operatorul de calculator asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membri pentru numărarea voturilor și completarea proceselor-verbale. Înregistrările se realizează în localul de vot prin intermediul terminalelor informatice (tablete) puse la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale și se păstrează pentru o perioadă de 12 luni de la data încheierii perioadei electorale, în condițiile legii.

Datele privind prezența la vot pot fi vizualizate pe pagina https://prezenta.roaep.ro/ 

Datele provizorii, parțiale și finale din procesele-verbale întocmite de către birourile electorale ale secțiilor de votare vor putea fi consultate pe aceeași pagină.  

Președintele AEP, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică, adresează mulțumiri tuturor persoanelor și instituțiilor cu atribuții în domeniul organizării proceselor electorale care au sprijinit Autoritatea în vederea asigurării unui proces electoral transparent și corect, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

 

Direcția comunicare

12.09.2021

Alte articole: