Comunicat de presă privind evoluția numărului de alegători în perioada decembrie 2016 – august 2018Comunicat de presă privind evoluția numărului de alegători în perioada decembrie 2016 – august 2018
 

Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral în luna decembrie 2016 era de 18.881.604, cu 35.891 mai puțini față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 31 august 2018 figurau în Registrul electoral 18.917.495 de alegători români.

În intervalul menționat s-au efectuat de către primari operațiuni curente în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia, au avut loc importuri de date de la Direcția Generală de Pașapoarte, precum și înscrieri în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicărilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, a cetățenilor români care au împlinit vârsta de 18 ani.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare.

Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reședinţa în ţară.

Persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziţie, conform legii.

Anexa cuprinde evoluția lunară a numărului total de alegători în perioada decembrie 2016 – august 2018, în format tabelar și grafic, cu evidențierea numărului cetățenilor români cu  domiciliul în străinătate și posesori de pașaport CRDS.


Direcția comunicare și relații externe

14.09.2018
Alte articole: