Comunicat de presă privind elaborarea unor proiecte de hotărâre a Autorității Electorale Permanente referitoare la votul prin corespondenţă şi organizarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate la alegerile parlamentareComunicat de presă privind elaborarea unor proiecte de hotărâre a Autorității Electorale Permanente referitoare la votul prin corespondenţă şi organizarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate la alegerile parlamentare

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a elaborat şi a publicat pe site-ul propriu, www.roaep.ro, următoarele proiecte:

  • proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aplicarea prevederilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților şi
  • proiectul de hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente pentru aprobarea modelelor formularelor ce vor folosite pentru desemnarea membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor.

Primul proiect vizează, în principal, următoarele:

- stabilirea modelelor listelor electorale pentru votul prin corespondență, precum şi a termenelor de punere a acestora la dispoziţia birourilor electorale și a Companiei Naționale „Poșta Română”- S.A.;

- stabilirea termenului privind transmiterea spre aprobare către Autoritatea Electorală Permanentă de către Compania Națională „Poșta Română”- S.A. a procedurilor utilizate pentru transportul, primirea și înregistrarea documentelor de vot prin corespondență de către birourile electorale pentru votul prin corespondență cu sediul în țară la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor;

- asigurarea accesului la vot al alegătorilor prin corespondenţă prin furnizarea buletinelor de vot împreună cu documentele de vot prin corespondenţă, în situaţia în care acestea pot fi imprimate cu suficient timp înainte de data limită pentru transmiterea către alegători a documentelor de vot prin corespondenţă; totodată, este reglementată descărcarea şi imprimarea buletinelor de vot de către alegători, în ipoteza în care, din cauza termenelor scurte, buletinele de vot nu pot fi transmise către aceştia;

- stabilirea procedurii privind gestionarea plicurilor exterioare conținând documentele de vot prin corespondență, de la momentul recepționării acestora de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, până la predarea către președintele biroului electoral constituit potrivit art. 8 alin. (21) sau art. 9 alin. (11) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

- stabilirea înţelesului noțiunilor de plic exterior desigilat, plic exterior deteriorat, plic interior desigilat și plic interior deteriorat, de o manieră care să asigure aplicarea unitară a  prevederilor art. 15 alin. (3) și (6) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- reglementarea notificării prin e-mail a alegătorilor cu privire la recepţionarea documentelor de vot prin corespondenţă de birourile electorale competente. 

 

Prin cel de-al doilea proiect se stabilesc modelele următoarelor formulare:

- cererea pentru desemnarea în biroul electoral al secției de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor;

- lista reprezentanţilor formaţiunilor politice în birourile electorale ale secțiile de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor;

- declaraţia de acceptare, formulată de către persoana propusă ca reprezentant al formaţiunii politice în biroul electoral al secţiei de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor;

- declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 17 alin. (13) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Proiectele de hotărâre ale Autorității Electorale Permanente au fost publicate la data de 21.10.2020 și pot fi consultate la secțiunea „Legislaţie electorală – Transparență decizională”, accesând următoarele linkuri:

https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2020/10/Proiect-HAEP-vot-prin-corespondenta.pdf

https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2020/10/HAEP-modelele-formulare-sv-strainatate-21.10.2020.pdf

Observaţiile şi propunerile privind proiectele de acte normative menționate anterior pot fi transmise la adresa de e-mail departamentul.legislativ@roaep.ro, până la data de 26.10.2020.

 

 

 

Alte articole: