Comunicat de presă privind elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Electorale Permanente

Comunicat de presă privind elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Electorale Permanente

 

Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat și a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Electorale Permanente.

În perspectiva anilor electorali 2019 şi 2020, proiectul are în vedere necesitatea desfășurării următoarelor activități specifice, care presupun deplasarea în fiecare localitate din România a reprezentanților Autorității Electorale Permanente:

  • activitatea de îndrumare electorală a autorităților administrației publice locale cu atribuții în organizarea și desfășurarea proceselor electorale (primari, prefecți, servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor, secretarii unităților administrativ-teritoriale);
  • controlul şi monitorizarea îndeplinirii sarcinilor care revin autorităţilor publice şi altor organisme în pregătirea şi organizarea proceselor electorale (primari, prefecți, servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor, secretarii unităților administrativ-teritoriale, birouri electorale);
  • activitatea de control al finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale pentru fiecare organizație teritorială, până la nivel de municipiu/oraș/comună;
  • activitatea de instruire a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator, până la nivel de localitate;
  • sprijinirea activității birourilor electorale de circumscripție (până la nivel de comună în cazul alegerilor locale).

Ținând cont de faptul că, potrivit legii și Regulamentului de organizare și funcționare, Autoritatea Electorală Permanentă are 8 filiale regionale și 34 de birouri județene, precum și de faptul că, în vederea efectuării activităților de instruire, îndrumare, control și monitorizare electorală, atât personalul acestora cât și personalul structurilor din aparatul central trebuie să se deplaseze în teritoriu, prezentul proiect propune stabilirea, conform art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a numărului de autoturisme pentru activitățile specifice, respectiv 10 autoturisme pentru sediul central și câte un autoturism pentru fiecare filială şi birou judeţean.

Proiectul a fost publicat pe site-ul www.roaep.ro la data de 16.10.2018 și poate fi consultat la secțiunea Legislaţie electorală – Transparenţă decizională, accesând link-ul http://www.roaep.ro/legislatie/transparenta-decizionala

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro până la data de 02.11.2018.

Direcția comunicare și relații externe

22.10.2018

Alte articole: