Comunicat de presă privind elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020Comunicat de presă privind elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a elaborat și a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre a AEP privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020.

Precizăm că Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020, elaborat de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, vizează strict aspecte ce ţin de finanţarea campaniei electorale şi rambursarea cheltuielilor electorale la alegerile locale din acest an, reglementând, în  principal, următoarele:

  1.  termenul şi procedura de înregistrare a mandatarilor financiari, precum şi principalele atribuţii ale acestora;
  2.  deschiderea conturilor bancare pentru campania electorală, notificarea la Autoritatea Electorală Permanentă, modalitățile de efectuare a încasărilor și plăților prin aceste conturi;
  3.  contribuțiile partidelor politice și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru campania electorală, precum şi ale candidaţilor, sursa şi cuantumul maxim ale acestora;
  4.  condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile electorale, inclusiv limitele maxime ale acestora, tipurile de cheltuieli permise pentru campania electorală şi procentul maxim în care acestea pot fi efectuate raportat la valoarea maximă a contribuțiilor;
  5.  materialele de propagandă electorală: condiţii, tipuri de materiale de propagandă electorală ce pot fi utilizate în campania electorală şi tipuri de acțiuni și materiale de propagandă electorală care nu sunt permise de prevederile legale în vigoare în timpul campaniei electorale, datele care se imprimă pe materialele de propagandă electorală;
  6.  documentele utilizate pentru raportarea cheltuielilor electorale la Autoritatea Electorală Permanentă, cu trimitere la modelele documentelor corespunzătoare prevăzute în anexele la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare;
  7.  termenele şi documentele referitoare la rambursarea cheltuielilor electorale, inclusiv documentele justificative ce trebuie prezentate Autorităţii Electorale Permanente pentru fiecare tip de cheltuială electorală.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 14 octombrie 2020 pe site-ul www.roaep.ro la secțiunea Legislaţie electorală – Transparenţă decizională și poate fi consultat accesând următorul link: https://www.roaep.ro/legislatie/transparenta-decizionala/  

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail departamentul.legislativ@roaep.ro până la data de 20 octombrie 2020.

 

Direcția comunicare

14.10.2020

 

 

Alte articole: