Comunicat de presă privind dizolvarea Asociației Oficialilor Electorali EuropeniComunicat de presă privind dizolvarea Asociației Oficialilor Electorali Europeni


Constantin-Florin Mitulețu-Buicӑ, președintele Autoritӑții Electorale Permanente și președinte al Asociației Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO), informeazӑ cӑ, urmare a agresiunii militare a Federației Ruse împotriva Ucrainei, care este o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a suveranității și integrității teritoriale, Comitetul Executiv al ACEEEO a supus la vot excluderea sau suspendarea comisiilor electorale din Federația Rusӑ și Belarus din cadrul Asociației.

În contextul neȋntrunirii cvorumului pentru excluderea sau suspendarea organismelor de management electoral din Federația Rusӑ și Belarus, la inițiativa președintelui ACEEEO, Comitetul Executiv a propus Adunӑrii Generale dizolvarea Asociației.

Decizia de dizolvare a ACEEEO este unanimӑ și are efect imediat.

Președintele AEP, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buicӑ, reitereazӑ importanța respectӑrii principiilor democratice și ale dreptului internațional ȋn cadrul organizațiilor regionale și globale din domeniul electoral.

Direcția comunicare

11.03.2022

Alte articole: