Comunicat de presă privind detașarea unui expert național din cadrul Autorității Electorale Permanente pe lângă Comisia EuropeanăComunicat de presă privind detașarea unui expert național din cadrul Autorității Electorale Permanente pe lângă Comisia Europeană


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că a primit scrisoarea Directoratului General de Resurse Umane al Comisiei Europene privind detașarea șefului Departamentului legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și Uniunea Europeană, domnul Cristian-Alexandru Leahu, ca expert național în cadrul Directoratului General pentru Justiție și Consumatori (DG JUST).

Perioada inițială de detașare este de doi ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia pentru încă patru ani, în conformitate cu Decizia Comisiei Europene nr. C(2008)6866 din 12.11.2008.

Potrivit normelor privind experții naționali detașați pe lângă serviciile Comisiei Europene (CE), aceștia permit Comisiei să beneficieze de gradul lor înalt de experiență și cunoștințe profesionale și își îndeplinesc atribuțiile exclusiv în interesul Comisiei în vederea favorizării schimbului de experiență și de cunoștințe profesionale în domeniul politicilor europene.

Acest demers reprezintă a doua detașare a unui expert național din cadrul AEP pe lângă un organism de referință din Europa de la preluarea mandatului de președinte de către domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică, oficialul manifestând, în permanență, deschiderea și cooperarea Autorității cu organizațiile care fac parte din aparatul de lucru al Uniunii Europene (UE), precum și cu cele atașate organismelor UE, în vederea dezvoltării și consolidării mecanismelor democratice din domeniul electoral.

ședintele>Președintele AEP afirmă că va susține cu fiecare prilej performanța, integritatea, imparțialitatea, loialitatea și profesionalismul în relația cu instituțiile și organismele care respectă și reflectă valorile românești și europene. 

“Detașarea unui expert național din cadrul AEP pe lângă Comisia Europeană contribuie în mod semnificativ la creșterea profilului internațional și aduce plusvaloare României, și, implicit, Autorității Electorale Permanente. Am convingerea că activitatea expertului național al AEP în cadrul DG JUST va demonstra nivelul superior de profesionalism și de specializare în domeniul legislației electorale”, a adăugat președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buică.

 

 

Direcția comunicare

23.07.2021

Alte articole: