Comunicat de presă privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate pentru referendumul local din comuna Păulești, județul VranceaComunicat de presă privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate pentru referendumul local din comuna Păulești, județul Vrancea


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că potrivit adresei Tribunalului Vrancea înaintată Autorității în data de 2 august 2021, tragerea la sorți pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare va fi efectuată de către Tribunalul Vrancea în data de 5 august 2021, ora 12.00.

Precizăm faptul că, potrivit art. 26 alin. (22) și alin. (4) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul organizării unui referendum președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare sunt stabiliți de către președintele tribunalului județean sau al municipiului București, după caz, cu cel puțin 7 zile înainte de ziua referendumului, prin tragere la sorți. […] Tragerea la sorți pentru președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare se face din cadrul Corpului experților electorali, prioritate având cei cu domiciliul în circumscripția pentru care se face tragerea la sorți.

Menționăm, totodată, că în urma solicitării Tribunalului Vrancea referitoare la comunicarea listei persoanelor înscrise în Corpul experților electoral ce au domiciliul în circumscripția pentru care se face tragerea la sorți pentru președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate pentru referendumul local din comuna Păulești, județul Vrancea, Autoritatea Electorală Permanentă a comunicat lista solicitată în data de 2 august 2021.

Corpul experților electorali este o evidenţă permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către AEP. Prevederile privind Corpul experților electorali au fost introduse prin Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Direcția comunicare

03.08.2021

Alte articole: