Comunicat de presă privind desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate cu ocazia referendumului local din municipiul Codlea, județul Brașov, din data de 26 septembrie 2021Comunicat de presă privind desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate cu ocazia referendumului local din municipiul Codlea, județul Brașov, din data de 26 septembrie 2021


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că în data de 10 septembrie 2021, ora 12:00, la sediul Filialei Centru a AEP din municipiul Brașov, Bulevardul Mihail Kogălniceanu, nr. 23, bl. C7, cam. 401, jud. Brașov, se vor desfășura operațiunile pentru desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate cu ocazia referendumului local din municipiul Codlea, județul Brașov, din data de 26 septembrie 2021.

Rezultatul tragerii la sorți computerizate va fi consemnat în procese-verbale care vor fi publicate pe site-ul Autorității Electorale Permanente, www.roaep.ro,  la secțiunea Operatori de calculator ai BESV, accesibilă la următorul link: http://www.roaep.ro/instruire/operatori-de-calculator-sectii-votare/              

Comisia de desemnare a operatorilor de calculator va fi compusă din domnul Claudiu-Nicolae Petra, directorul Filialei Centru a AEP, în calitate de președinte al comisiei, domnul Dan-Mihai Grădinaru, consilier parlamentar, Filiala Centru a AEP, în calitate de membru, doamna Simona Bourceanu, consilier parlamentar, Filiala Centru a AEP, în calitate de membru.

 

Direcția comunicare

08.09.2021

Alte articole: