Comunicat de presă privind desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate cu ocazia referendumului local din municipiul Buzău și comuna Țintești, județul Buzău, din data de 26 septembrie 2021Comunicat de presă privind desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate cu ocazia referendumului local din municipiul Buzău și comuna Țintești, județul Buzău, din data de 26 septembrie 2021


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că în data de 10 septembrie 2021, ora 10:30, în sala “Delegației permanente” din incinta Consiliului Județean Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 48, municipiul Buzău, județul Buzău, se vor desfășura operațiunile pentru desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate cu ocazia referendumului local din municipiul Buzău și comuna Țintești, județul Buzău, din data de 26 septembrie 2021.

Rezultatul tragerii la sorți computerizate va fi consemnat în procese-verbale care vor fi publicate pe site-ul Autorității Electorale Permanente, www.roaep.ro,  la secțiunea Operatori de calculator ai BESV, accesibilă la următorul link: http://www.roaep.ro/instruire/operatori-de-calculator-sectii-votare/              

Comisia de desemnare a operatorilor de calculator va fi compusă din domnul Andi Mihalache, directorul Filialei Sud-Est a AEP, în calitate de președinte al comisiei, doamna Elena – Liliana Ioniță, șef birou, Biroul Județean Buzău al AEP, în calitate de membru, doamna Adriana Ionașcu, consilier parlamentar, Biroul Județean Buzău al AEP, în calitate de membru, și doamna Iuliana – Andreea Necula, consilier parlamentar, Biroul Județean Buzău al AEP, în calitate de membru.

 

Direcția comunicare

08.09.2021

Alte articole: