Comunicat de presă privind deplasarea unei delegații AEP la Chișinău, Republica Moldova, în perioada 20-23 noiembrie 2022Comunicat de presă privind deplasarea unei delegații AEP la Chișinău, Republica Moldova, în perioada 20-23 noiembrie 2022


Președintele Autoritӑții Electorale Permanente (AEP), domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buicӑ, însoțit de cӑtre domnul Sorin-Gabriel Lazăr, șeful Departamentului cooperare internațională, efectuează, ȋn perioada 20-23 noiembrie 2022, o deplasare la Chișinău, Republica Moldova, pentru a participa la festivitățile de marcare a 25 de ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale (CEC) a Republicii Moldova.

La celebrarea celor 25 de ani de activitate a Comisiei vor participa reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, experți electorali ce reprezintă autorități electorale și organizații internaționale de profil din 16 țări și alți parteneri ai instituției.

Potrivit agendei, în marja evenimentului aniversar, în data de 22 noiembrie 2022, se va desfășura Conferința internațională cu titlul „Reforma electorală – pilon al consolidării democrației participative”.

Participarea oficialilor români la evenimentul aniversar al Comisiei Electorale Centrale evocӑ relația fructuoasӑ dezvoltatӑ de cӑtre Autoritatea Electoralӑ Permanentӑ și organismul omolog al Republicii Moldova, revitalizată prin semnarea, la data de 11 noiembrie 2019, a Acordului de colaborare în domeniul electoral între cele două instituții de profil.

Totodată, vizita delegației AEP la Chișinău reiterează angajamentul părții române de a sprijini în mod consecvent consolidarea sistemului electoral, promovarea alegerilor democratice și parcurgerea drumului european de către Republica Moldova.

 

Direcția comunicare

21.11.2022

Alte articole: