Comunicat de presă privind deplasarea la Budapesta, Ungaria a unei delegații a Autorității Electorale PermanenteComunicat de presă privind deplasarea la Budapesta, Ungaria a unei delegații a Autorității Electorale Permanente


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, în perioada 1-3 septembrie 2021, vicepreședintele instituției, domnul Zsombor Vajda, însoțit de șefa Serviciului relații externe din cadrul Departamentului cooperare internațională, efectuează o deplasare la Budapesta, Ungaria, în vederea semnării Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea în domeniul electoral între Autoritatea Electorală Permanentă din România și Biroul Electoral Național al Ungariei.

Agenda deplasării cuprinde ȋntâlniri cu președintele Biroului Electoral Național al Ungariei, domnul Nagy Attila, dar și cu Excelența Sa domnul Gabriel Şopandӑ, ambsadorul României la Budapesta. 

Vizita oficialilor români la Budapesta și încheierea memorandumului de înțelegere între cele douӑ instituții evocӑ relația fructuasӑ dezvoltatӑ de cӑtre Autoritatea Electoralӑ Permanentӑ și organismul omolog al Ungariei.

Totodatӑ, Memorandumul de Înțelegere privind cooperarea în domeniul electoral reprezintӑ progresul semnificativ al colaborӑrii interinstituționale, cele douӑ organisme de management electoral angajându-se sӑ promoveze schimbul de experiență și de bune practici ȋn domeniul electoral, sӑ sprijine și sӑ consolideze organizarea de procese electorale libere și transparente.

Precizăm, totodată, că în sfera cooperării internaționale, relația dintre Autoritatea Electoralӑ Permanentӑ și Biroul Electoral Național al Ungariei este extinsă prin apartenența celor două instituții la Asociația Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO), cu ai cӑrei reprezentanți, oficialii români vor avea, de asemenea, o ȋntrevedere ȋn aceeastӑ perioadӑ.

Alte articole: