Comunicat de presă privind demararea proiectului ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale COD SIPOCA 434Comunicat de presă privind demararea proiectului ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale COD SIPOCA 434


A fost demarat proiectul ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale  COD SIPOCA 434

Autoritatea Electorală Permanentă implementează proiectul ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale în perioada 1 noiembrie 2018 – 15 ianuarie 2020, proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Axa Prioritară “Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, Componenta 1 CP5/2017 Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, Operațiunea Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, cod proiect 111434.

Scop: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente, contribuind la implementarea obiectivului 3.5 din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.

Obiective specifice:
  1. Îmbunătățirea capacității administrative a AEP prin transparență, vizând prevenirea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.
  2. Creșterea capacității AEP de asigurare a eticii și integrității la nivelul instituției promovând norme unitare si proceduri actualizate în domeniul controlului și managementului riscurilor și vulnerabilităților instituționale.
  3. Dezvoltarea competențelor necesare personalului din AEP în vederea identificării riscurilor și vulnerabilităților interne și a exercitării funcției de control cu respectarea standardelor legale de integritate.
  Rezultate preconizate:
Rezultat 1. Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice (Procedură de control actualizată).
Rezultat 2. Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice (Procedură de rambursare actualizată).
Rezultat 3. Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice (Set indicatori riscuri și vulnerabilități actualizat).
Rezultat 4. Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției (174 participanți la sesiune formare „Expert prevenirea și combaterea corupției”).
Rezultat 5. Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției (24 participanți la sesiune formare „Control intern managerial”).
Rezultat 6. Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice (Mecanism de aplicare unitară: Ghid de bune practici privind finanțarea partidelor politice și workshopuri pentru prezentarea acestuia cu reprezentanții partidelor politice).
Rezultat 7. Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției (174 participanți la ateliere „Aspecte economico-financiare relevante în activitatea de control a partidelor politice”).

Grupul țintă al proiectului:
- 196 de angajaţi ai Autorităţii Electorale Permanente, dintre care 130 gen feminin şi 66 gen masculin, respectiv 174 participanţi la cursuri şi ateliere, 24 participanţi la cursul Control Intern Managerial (2 persoane sunt comune).

Valoarea totală a proiectului este de 1.860.452,91 lei, din care cheltuieli eligibile 1.724.883,63 lei (valoarea nerambursabilă este de 1.448.623,91 lei, iar contribuția proprie a Beneficiarului este de 276.259,72 lei ) și cheltuieli neeligibile 135.569,28 lei.

Codul MySMIS: 118704

Persoană de contact:

Adrian Dragomir

Manager de proiect

Telefon: 0722264521

Adresă e-mail : adrian.dragomir@roaep.ro
Alte articole: