Comunicat de presă privind aplicația Registrul fiscal al partidelor politiceComunicat de presă privind aplicația Registrul fiscal al partidelor politice


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că aplicația Registrul fiscal al partidelor politice a devenit funcțională. Aplicația, dezvoltată în regie proprie, urmăreşte să faciliteze îndeplinirea obligaţiilor de raportare şi transparenţă ce revin partidelor politice care primesc anual subvenții de la bugetul de stat, concomitent cu asigurarea legalităţii modului de cheltuire a fondurilor publice.

Reprezentanții formațiunilor politice au efectuat teste în vederea certificării funcționalității aplicației, ca urmare a solicitării Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale.

Totodată, precizăm că datele încărcate de formațiunile politice vor fi verificate de către personalul Autorității Electorale Permanente, urmând a se solicita formațiunilor politice certificarea datelor introduse în aplicație prin semnătură electronică.

Începând cu luna martie a anului 2019, Autoritatea Electorală Permanentă a asigurat publicarea pe site-ul www.finantarepartide.ro cât și în Monitorul Oficial al României, Partea I, a tuturor informațiilor deținute cu privire la finanțarea partidelor politice, conform dispozițiilor art. 47 alin. (1) și (3) și  art. 49 alin. (1) și (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Rapoartelor detaliate ale veniturilor si cheltuielilor atât electorale, cât și din activitatea curentă, a situațiilor financiare, a situației datoriilor și a sintezelor rapoartelor de control.

Publicarea acestor documente a vizat transparentizarea activității Autorității, precum și transparentizarea activităților privind veniturile și cheltuielile formațiunilor politice.

Tot începând cu anul 2019, pe site-ul www.finantarepartide.ro este publicată lunar situația subvențiilor acordate de la bugetul de stat vărsată formațiunilor politice, prin bugetul AEP, în conturile special deschise de către aceștia.

De altfel, în timpul campaniilor electorale Autoritatea Electorală Permanenta a publicat pe site-ul www.finantarepartide.ro și situația contribuțiilor electorale depuse de către competitorii electorali, precum și transferurile efectuate de către aceștia atât din activitatea curentă, cât si din subvențiile de la bugetul de stat.

Toate aceste documente publicate pe pagina de Internet a instituției urmăresc facilitarea accesului persoanelor interesate la situațiile și proveniența surselor de finanțare ale formațiunilor politice și a cheltuielilor efectuate de către aceștia, inclusiv cu privire la veniturile și cheltuielile din subvențiile acordate de la bugetul de stat, precum și la activitățile de control efectuate de către AEP. 

Încă de la preluarea mandatului, respectiv din luna martie a anului 2019, președintele Autorității Electorale Permanente, Constantin-Florin Mitulețu-Buică, s-a asigurat de creșterea transparenței în finanțarea activității partidelor politice și a întreprins toate demersurile necesare pentru colaborarea cu partidele politice în vederea îndrumării, cunoașterii și respectării legislației în vigoare, atât pentru finanțarea activității curente a formațiunilor politice, cât și pentru finanțarea campaniilor electorale pentru toate tipurile de alegeri desfășurate.

 

 

Direcția comunicare

02.03.2021

Alte articole: