Comunicat de presă privind aplicația Registrul fiscal al partidelor politiceComunicat de presă privind aplicația Registrul fiscal al partidelor politice


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) reamintește că aplicația informatică Registrul fiscal al partidelor politice, care urmăreşte să faciliteze îndeplinirea obligaţiilor de raportare şi transparenţă ce revin partidelor politice care primesc anual subvenții de la bugetul de stat, concomitent cu asigurarea legalităţii modului de cheltuire a fondurilor publice, este funcțională.

Precizăm că reprezentanții formațiunilor politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat au încărcat în aplicație toate informațiile referitoare la subvențiile încasate lunar și cheltuielile efectuate din acestea, într-un formular generat de aplicație, formular asumat prin semnătură de către persoanele responsabile ale formațiunilor politice desemnate în acest sens.

Toate datele încărcate de formațiunile politice și verificate de către personalul Autorității Electorale Permanente sunt publicate pe site-ul www.finantarepartide.ro, secțiunea ACASĂ, sub denumirea ”Situația cheltuielilor efectuate din subvenția de la bugetul de stat, pe destinații, conform art. 25 din Legea nr. 334/2006.”

Documentele publicate pe pagina de Internet a instituției urmăresc facilitarea accesului fiecărei persoane interesate la situațiile subvențiilor încasate lunar de la bugetul de stat, prin bugetul AEP, de către formațiunile politice, precum și a cheltuielilor efectuate de către aceștia.

Precizăm că aplicația informatică Registrul fiscal al partidelor politice a fost dezvoltată de către Departamentul Informatizarea proceselor electorale pentru Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, cu scopul de a facilita formațiunilor politice îndeplinirea obligaţiilor de raportare a datelor și informațiilor prevăzute de Legea nr. 334/2006. Un alt obiectiv important al aplicației vizează transparentizarea, pentru publicul larg, a informațiilor referitoare la cuantumul veniturilor din subvențiile alocate partidelor politice, a sumelor cheltuite din acestea, precum și a destinațiilor cheltuielilor.

Menționăm că, începând cu data de 1 iulie 2021, în aplicația informatică Registrul fiscal, pe lângă partidele politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat, se vor regăsi și partidele politice înscrise în Registrul fiscal gestionat la nivelul instituției.

 

 

 

Direcția comunicare

05.03.2021

Alte articole: