Comunicat de presă privind activitățile de control al finanțării publice și finanțării private a partidelor politice și a campaniei electorale, în anul 2022



Comunicat de presă privind activitățile de control al finanțării publice și finanțării private a partidelor politice și a campaniei electorale, în anul 2022



Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează cu privire la activitățile de control pe care le va desfășura în anul 2022 în conformitate cu Planul anual de control al finanțării publice și finanțării private a partidelor politice și a campaniei electorale, respectiv:

Potrivit art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă este abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile partidelor politice, ale alianţelor politice sau electorale, ale candidaţilor independenţi, precum şi legalitatea finanţării campaniilor electorale.

În acest sens, începând cu luna iulie, și până la finalul anului 2022, se vor desfășura misiuni de control ce vor viza respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de partidele politice ȋn anul fiscal 2021.

Misiunile de control ce se vor desfășura în anul 2022 vor avea ca scop verificarea respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de către partidele politice în anul fiscal 2021, precum și verificarea respectării dispozițiilor Legii nr. 334/2006 și a H.G. nr. 10/2016, în ceea ce privește obligația restituirii către candidați a sumelor rambursate de către AEP cu ocazia alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 27 septembrie 2020, a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 6 decembrie 2020, precum și cu ocazia alegerilor locale parțiale din anul 2021.

Controlul legalității veniturilor și cheltuielilor se va face pentru toate cele 189 partide politice cuprinse în Anexa la Planul anual de control al finanțării publice și finanțării private a partidelor politice și a campaniei electorale în anul 2022, formațiuni politice înregistrate, conform datelor obținute din surse publice, până la 31.12.2021, respectiv din Registrul partidelor politice de la Tribunalul municipiului București și din Registrul fiscal al partidelor politice gestionat de AEP.

Menționӑm cӑ Autoritatea Electorală Permanentă a transmis tuturor celor 189 de partide politice notificări privind demararea misiunilor de control, urmând ca, în termen de maximum 15 zile de la data primirii acestora, formațiunile politice să depună toate documentele solicitate la sediile AEP indicate în notificări.

De asemenea, se vor desfășura misiuni de control ca urmare a sesizărilor oricăror persoane interesate sau din oficiu, atunci când există suspiciuni de încălcare a prevederilor legale privitoare la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.

Pe pagina de internet a instituției poate fi consultat Planul activităților de control al finanțării  partidelor politice și a campaniei electorale, în anul 2022, accesând website-ul www.finantarepartide.ro, la secțiunea Acasӑ.

Totodată, în anul 2022, ȋn mod similar anilor 2020-2021, concomitent cu misiunile de control, se vor desfășura în scop preventiv verificări privind respectarea dispozițiilor legale privind îndeplinirea obligațiilor referitoare la transmiterea de către formațiunile politice înscrise în Registrul partidelor politice gestionat la nivelul Tribunalului București, a raportărilor obligatorii instituite de Legea nr. 334/2006.

Obiectivele acestor misiuni vizează transmiterea/depunerea de către formațiunile politice a raportărilor obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 5 alin. (4), art. 13 alin. (1) și (2), art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (3) și art. 17 alin. (4), precum și a rapoartelor și a situațiilor prevăzute de art. 49 alin.(1) și alin. (3)  din cadrul aceluiași act normativ, după cum urmează:

  • Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor realizate în anul precedent, conform art. 49 alin. (1) din Legea nr. 334/2006;
  • Situațiile financiare anuale, conform art. 49 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, în cel mult 15 zile de la înregistrarea la organul fiscal competent;
  • Toate raportările obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 51 alin. (2) din Legea nr. 334/2006;
  • O copie a raportului de audit statutar efectuat asupra situațiilor financiare anuale, în termen de 60 de zile de la data efectuării auditului, conform art. 45 alin. (2) din Legea 334/2006, în cazul partidelor politice care primesc subvenții de la bugetul de stat.

După finalizarea celor 189 de misiuni de control la formațiunile politice, vor fi publicate atât pe pagina de internet www.finantarepartide.ro, cât și în Monitorul Oficial al României, Partea I, rezultatele fiecărui control efectuat, respectiv rapoartele sintetice cuprinzând principalele constatări, eventualele recomandări și sancțiunile aplicate, dacă este cazul.

LISTA  PARTIDELOR  POLITICE  ÎNREGISTRATE  PÂNĂ  LA 

DATA DE 31.12.2021

 (actualizat conform Registrului partidelor politice)

(anexa la Planul anual de control 2022)

       

 

Nr.crt.

 

Formațiunea Politica

1.         

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

2.         

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE

3.         

BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE

4.         

PARTIDUL 200 PENTRU BUCUREȘTI

5.         

PARTIDUL ACȚIUNEA NAȚIONALĂ ALBA

6.         

PARTIDUL ADEVĂR ȘI DREPTATE

7.         

PARTIDUL ALTERNATIVA CIVICĂ, ATITUDINE, SOLIDARITATE, ACȚIUNE

8.         

PARTIDUL ALIANȚA CREȘTINĂ ADEVĂRATĂ ROMÂNĂ

9.         

PARTIDUL ALTERNATIVA DE VEST

10.       

PARTIDUL ARĂDENILOR

11.       

PARTIDUL BOTOȘĂNENILOR

12.       

PARTIDUL CIVIC MAGHIAR

13.       

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN SECOLUL XXI

14.       

PARTIDUL COMUNIȘTILOR

15.       

PARTIDUL COMUNITAR DIN ROMÂNIA

16.       

PARTIDUL CORECTEI GUVERNĂRI

17.       

PARTIDUL DACISMULUI AUTONOM CONSERVATOR

18.       

PARTIDUL DEMOCRAT CREȘTIN AL ROMILOR DIN ROMÂNIA

19.       

PARTIDUL DEMOCRAȚIE DIRECTĂ ROMÂNIA

20.       

PARTIDUL DIASPORA ROMANA

21.       

PARTIDUL DREAPTA CONSERVATOARE

22.       

PARTIDUL DREAPTA LIBERALA

23.       

PARTIDUL DREPTĂȚII DEMNITĂȚII SOLIDARITĂȚII NAȚIONALE

24.       

PARTIDUL DREPTĂȚII SOCIALE

25.       

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

26.       

PARTIDUL ECOLOGIST SOCIALIST ROMÂN

27.       

PARTIDUL FORTA NATIONALA

28.       

PARTIDUL FORȚA IDENTITĂțII NAȚIONALE

29.       

PARTIDUL FRĂȚIA FORȚA ROMÂNIA

30.       

PARTIDUL GORJENILOR

31.       

PARTIDUL IALOMIȚENILOR

32.       

PARTIDUL LEGE ȘI ORDINE- ROMÂNIA DEMOCRATĂ

33.       

PARTIDUL LIGA ORGANIZATA A REGIUNILOR DREPTE

34.       

PARTIDUL MAKEDONARMANILOR DIN ROMÂNIA

35.       

PARTIDUL MARAMUREȘENILOR

36.       

PARTIDUL MIȘCAREA PENTRU MEDGIDIA

37.       

ALIANȚA NAȚIONAL ȚARANISTĂ

38.       

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ

39.       

PARTIDUL MIȘCAREA SOCIAL LIBERALĂ

40.       

PARTIDUL MONARHIST

41.       

PARTIDUL NATIONAL TARANESC CRESTIN DEMOCRAT

42.       

PARTIDUL NAȚIONAL CIVIC

43.       

PARTIDUL NAȚIONAL DEMOCRAT

44.       

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

45.       

PARTIDUL NAȚIONAL PENTRU PATRIE

46.       

PARTIDUL NAȚIONAL ROMÂN

47.       

PARTIDUL NAȚIONAL SOCIALIST

48.       

PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ

49.       

PARTIDUL NEOLIBERAL

50.       

PARTIDUL NOI, GETODACII !

51.       

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ

52.       

PARTIDUL NOUA GENERAȚIE - CREȘTIN DEMOCRAT

53.       

PARTIDUL NOUA REPUBLICĂ

54.       

PARTIDUL OAMENILOR LIBERI

55.       

PARTIDUL PACT PENTRU GALAȚI

56.       

PARTIDUL PENTRU ARGEȘ ȘI MUSCEL

57.       

PARTIDUL PENTRU DEZVOLTARE ȘI PROGRES SOCIAL

58.       

PARTIDUL PENTRU IAȘI

59.       

PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA

60.       

PARTIDUL PUTERII UMANISTE

61.       

PARTIDUL PRO ROMÂNIA

62.       

PARTIDUL RE:START ROMÂNIA

63.       

PARTIDUL RENASTEREA SĂCALAZULUI

64.       

PARTIDUL REPUBLICAN CONSERVATOR

65.       

PARTIDUL REZIST

66.       

PARTIDUL ROMÂNIA MARE

67.       

PARTIDUL ROMÂNIA MODERNĂ ȘI DEMNĂ

68.       

PARTIDUL ROMÂNIA UNITĂ

69.       

PARTIDUL ROMÂNIEI EUROPENE

70.       

PARTIDUL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

71.       

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR

72.       

PARTIDUL SOCIAL POPULAR - ROMÂN

73.       

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

74.       

PARTIDUL SOCIETĂȚII IEȘENE

75.       

PARTIDUL UNIUNEA INDEPENDENTA PENTRU SIGHISOARA

76.       

PARTIDUL UNIUNEA INDEPENDENTA PENTRU TECUCI

77.       

PARTIDUL UNIUNEA NAȚIONALĂ CREȘTINĂ A ROMILOR DIN ROMÂNIA

78.       

PARTIDUL VIITORUL TARII FAGARASULUI

79.       

PARTIDUL VRANCEA NOASTRĂ

80.       

UNIUNEA CREȘTIN DEMOCRATĂ DIN ROMÂNIA

81.       

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

82.       

UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI

83.       

UNIUNEA PENTRU BUCOVINA

84.       

PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR

85.       

PARTIDUL VERDE

86.       

PARTIDUL PROGRESIST

87.       

PARTIDUL LIGA INDEPENDENTĂ ROMÂNĂ

88.       

PARTIDUL APĂRĂTORII COPIILOR NOȘTRI

89.       

PARTIDUL MIȘCAREA VERZILOR DEMOCRATI AGRARIENI

90.       

PARTIDUL CREȘTIN SOCIAL LIBERAL ROMÂN

91.       

PARTIDUL ALIANTA LEGE SI ORDINE

92.       

PARTIDUL UNIUNEA FORȚELOR LOCALE

93.       

PARTIDUL SOCIALIST CREȘTIN

94.       

PARTIDUL DREPTĂȚII

95.       

PARTIDUL DEMOCRAȚIEI ȘI SOLIDARITAȚII-DEMOS

96.       

PARTIDUL FRONTUL DEMNITATII SI IDENTITATII NATIONALE

97.       

PARTIDUL RENASTERII NATIONALE

98.       

PARTIDUL STÂNGII UNITE

99.       

PARTIDUL VIOLET DEMOCRATIE DIRECTA

100.    

PARTIDUL PRAHOVA IN ACȚIUNE

101.    

MIȘCAREA CONSERVATOARE IN ROMÂNIA

102.    

UNIUNEA POPULARĂ SOCIAL CREȘTINĂ

103.    

PARTIDUL POPORULUI

104.    

PARTIDUL PRODEMO

105.    

ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ

106.    

PARTIDUL SOCIAL ROMÂNESC

107.    

PARTIDUL ALIANȚA DEMOCRATĂ A ROMILOR

108.    

PARTIDUL AGRICULTORILOR DIN ROMÂNIA

109.    

PARTIDUL GĂLĂȚENILOR

110.    

PARTIDUL UNITAȚII SOCIALE DIN ROMÂNIA

111.    

PARTIDUL FAPTA

112.    

PARTIDUL PIRAT ROMÂNIA

113.    

PARTIDUL ROMILOR DEMOCRATI

114.    

PARTIDUL UNIUNEA PENTRU CODLEA

115.    

PARTIDUL MÂNDRI CA SUNTEM ARADENI

116.    

PARTIDUL FORȚA PENSIONARILOR

117.    

PARTIDUL NAȚIONAL AGRAR

118.    

PARTIDUL FORȚA ROMÂNEASCĂ

119.    

PARTIDUL DIASPOREI CREȘTIN DEMOCRATE

120.    

PARTIDUL CIVIC ALIMPEȘTI

121.    

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU MIHALACHE

122.    

PARTIDUL COSTINEȘTIUL UNIT

123.    

PARTIDUL POPULAR DIN ROMÂNIA

124.    

PARTIDUL BRĂILA NOUĂ

125.    

PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC

126.    

PARTIDUL BANATUL

127.    

PARTIDUL ROMÂNILOR DIN DIASPORA

128.    

PARTIDUL PHRALIPE AL ROMILOR

129.    

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT

130.    

PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NATIONALĂ

131.    

PARTIDUL DREAPTA REPUBLICANĂ

132.    

COALIȚIA PENTRU NAȚIUNE

133.    

PARTIDUL ALIANȚA CREȘTIN DEMOCRATĂ

134.    

PARTIDUL ADER LA DEMOCRAȚIE EDUCAȚIE SI RECONSTRUCȚIE

135.    

PARTIDUL ROMÂNILOR PATRIOȚI DE PRETUTINDENI

136.    

PARTIDUL REPUBLICAN DIN ROMÂNIA

137.    

ALIANȚA NOASTRĂ ROMÂNIA

138.    

PARTIDUL ROMÂNIA NOASTRĂ

139.    

PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ

140.    

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR

141.    

PARTIDUL ÎMPREUNĂ PENTRU MOLDOVA

142.    

PARTIDUL PRO IAȘI

143.    

PARTIDUL BĂCĂUANILOR

144.    

PARTIDUL DIASPORA ȘI PRIETENII

145.    

PARTIDUL INIȚIATIVA PĂTÂRLAGELE

146.    

PARTIDUL POLITIC UNIUNEA NATIVILOR DIGITALI

147.    

PARTIDUL POLITIC "TRADIȚIE, ONOARE, DISCIPLINĂ,EXCELENTĂ"

148.    

PARTIDUL POLITIC INIȚIATIVA OTOPENIUL NOSTRU

149.    

PARTIDUL ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA

150.    

PARTIDUL ALIANTA PENTRU EDUCATIE SI REFORMA

151.    

PARTIDUL BUCURESTI 2020

152.    

PARTIDUL POLITIC REALITATEA

153.    

PARTIDUL SEBESUL VERDE

154.    

PARTIDUL CONSTANȚA ALTFEL

155.    

UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU DEMOCRAȚIE,OMENIE,RESPECT

156.    

PARTIDUL ALIANȚA ALBEȘTII DE ARGEȘ

157.    

PARTIDUL INDEPENDENȚII COMUNEI MOȘNIȚA

158.    

PARTIDUL PROGRESUL POPORULUI

159.    

PARTIDUL DIASPORA UNITĂ

160.    

PARTIDUL ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ

161.    

UNIUNEA ROMÂNILOR NAȚIONAL CREȘTINI

162.    

PARTIDUL RENAȘTEREA DEMNITĂȚII NAȚIONALE

163.    

PARTIDUL OAMENILOR CREDINCIOȘI

164.    

PARTIDUL POLITIC ALIANȚA PENTRU TRANSPARENȚĂ ȘI UNITATE

165.    

PARTIDUL NAȚIONALIST

166.    

UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA

167.    

PARTIDUL POLITIC AL REVOLUȚIONARILOR  DIN DECEMBRIE 1989

168.    

PARTIDUL VOLT ROMANIA

169.    

PARTIDUL REVOLUȚIEI

170.    

PARTIDUL VADIMIST ROMÂN

171.    

PARTIDUL CONSERVATOR DEMOCRAT

172.    

PARTIDUL NAȚIONAL STÂNGA ROMÂNEASCĂ

173.    

PARTIDUL MUNCITORESC CREȘTIN ȘI DEMOCRAT

174.    

PARTIDUL REGALIST ROMÂN

175.    

PARTIDUL REFORMATOR

176.    

PARTIDUL EFORIE ROM

177.    

FORUMUL ADEVĂRAȚILOR ROMÂNI

178.    

PARTIDUL ALIANȚA ANTREPRENORILOR ȘI AGRICULTORILOR

179.    

PARTIDUL PENTRU ODORHEIU SECUIESC

180.    

PARTIDUL PENTRU PROIECTE ȘI IDEI DE INTERES SOCIAL

181.    

PARTIDUL ALIANȚA PENTRU PATRIE

182.    

PARTIDUL PLATFORMA NAȚIONAL REPUBLICANĂ

183.    

PARTIDUL ACUM

184.    

PARTIDUL BUNĂSTĂRII DECENTE

185.    

PARTIDUL LIBERTĂȚII ȘI EGALITĂȚII NAȚIONALE

186.    

PARTIDUL ARTIȘTILOR, MUZICIENILOR, SCRIITORILOR ȘI SPORTIVILOR

187.    

UNIUNEA NAȚIUNII ROMÂNE

188.    

PARTIDUL HUNEDOARA UNITĂ

189.    

ALIANȚA POPORULUI SUVERAN

 

 

Direcția comunicare
06.06.2022

Alte articole: