Comunicat de presă din data de 23 noiembrie 2012 – acreditariComunicat de presă din data de 23 noiembrie 2012 – acreditari Autoritatea Electorală Permanentă acreditează instituţiile mass-media din România şi eliberează adeverinţe pentru organizaţiile neguvernamentale care doresc să-şi acrediteze reprezentanţi la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012.
Pentru obţinerea acreditării, conducerea instituţiei mass-media trebuie să formuleze o cerere, potrivit modelului din anexa nr. 1 a Hotărârii AEP nr. 8/2012, însoţită de un tabel după modelul din anexa nr. 2 a aceleiaşi hotărâri. Cererea şi tabelul (în format editabil) cuprinzând prenumele, numele şi calitatea reprezentanţilor presei scrise, radioului şi televiziunilor din România vor fi transmise AEP la adresa de e-mail office.sg@roaep.ro, până cel mai târziu în data de 6 decembrie 2012, ora 7,00. Pentru eliberarea adeverinţei, organizaţia neguvernamentală trebuie să formuleze o cerere, potrivit modelului din anexa nr. 5 la Hotărârea AEP nr. 8/2012. Cererea însoţită de o copie a statutului şi o copie a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare, scanate, vor fi transmise AEP la adresa menţionată mai sus, până cel mai târziu în data de 4 decembrie 2012, ora 7,00. AEP face apel la instituţiile mass-media şi organizaţiile neguvernamentale care doresc să-şi trimită reprezentanţi pe lângă birourile şi oficiile electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din 9 decembrie a.c. să transmită în cel mai scurt timp cererile de acreditare, respectiv cererile pentru eliberarea adeverinţelor. Hotârârea AEP nr.8/2012 se află pe site-ul www.roaep.ro la secţiunea Alegeri Parlamentare/Legislaţie.
Alte articole: