Comunicat de presă din data de 23 ianuarie 2013Comunicat de presă din data de 23 ianuarie 2013 Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că duminică, 24 februarie 2013, vor avea loc alegeri locale parţiale pentru pentru primarii din trei circumscripţii electorale: comuna Pechea, judeţul Galaţi; comuna Vâlcelele, judeţul Călăraşi; comuna Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa.
Programul calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 14/2013. Astfel, până la 31 ianuarie 2013 partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale trebuie să comunice semnele electorale către biroul electoral de circumscripţie. Depunerea candidaturilor se face cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, ultima zi fiind 4 februarie 2013, ora 24.00. Tot până la această dată, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea  Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratul General pentru Imigrări vor pune la dispoziţia primarilor listele electorale permanente şi listele electorale complementare. Campania electorală va dura 15 zile, va începe pe 10 februarie 2013 şi se va încheia pe 23 februarie 2013, ora 7,00. Procesul de votare va începe duminică, 24 februarie 2013, la ora 7,00 şi se va încheia la ora 21,00. Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 67/2004, au dreptul de a alege cetăţenii români care au împlinit 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor. Dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul. Cetăţenii cu drept de vot, care şi-au stabilit reşedinţa într-o altă unitate administrativ-teritorială cu cel puţin 3 luni înaintea datei alegerilor, îşi pot exercita dreptul de vot în unitatea administrativ-teritorială respectivă”. Potrivit prevederilor art. 4^1 din Legea nr. 67/2004 „cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul de a alege si de a fi aleşi în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cu îndeplinirea prevederilor prezentei legi”. Legislaţia privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale poate fi găsită pe pagina de web a AEP, www.roaep.ro. Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice 23.01.2013
Alte articole: