Comunicat de presă din data de 18 ianuarie 2013Comunicat de presă din data de 18 ianuarie 2013 Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că OSCE-ODIHR a concluzionat în Raportul misiunii de observare că alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 au fost administrate profesionist şi eficient.
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că OSCE-ODIHR a concluzionat în Raportul misiunii de observare că alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 au fost administrate  profesionist şi eficient. „Alegerile parlamentare din România au fost administrate profesionist şi eficient la toate cele trei paliere – Biroul Electoral Central (BEC), birourile electorale ale secţiilor de votare şi Autoritatea Electorală Permanentă, instituţie care sprijină birourile electorale şi coordonează reformele electorale între alegeri, se arată în concluziile Raportului misiunii OSCE-ODIHR de observare a alegerilor din 9 decembrie 2012. O mare parte din recomandările cuprinse în Raportul misiunii OSCE-ODIHR au făcut deja obiectul preocupării AEP, fiind transpuse în propuneri de modificare şi completare a legislaţiei electorale, propuneri care au fost supuse dezbaterii publice şi/sau înaintate către Parlament. Referitor la recomandarea OSCE-ODIHR privind necesitatea de a opera în alegeri cu un cadru legal unitar şi stabil, reamintim că AEP a elaborat un proiect de Cod Electoral, ce a fost înaintat Parlamentului spre dezbatere. De asemenea, misiunea OSCE-ODIHR remarcă necesitatea asigurării resurselor umane şi financiare adecvate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor precum şi pentru controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale. „Parlamentul ar putea să se asigure că sunt alocate în mod regulat suficientefonduri bugetare pentru AEP pentru ca aceasta să-şi poată îndeplini atât actualul mandat dar şi să preia responsabilităţi suplimentare prevăzute de Legea Electorală. (…) Eficienţa supravegherii finanţării campaniilor poate fi îmbunătăţită spre exemplu prin acordarea de suficiente resurse umane şi financiare AEP pentru a îndeplini această sarcină, arată misiunea OSCE-ODIHR în concluziile raportului său. Venind în întâmpinarea unor propuneri lansate de AEP, OSCE-ODIHR recomandă crearea unui corp profesionist de funcţionari electorali care să fie folosit la alegeri, detalieri privind activitatea de contencios electoral a birourilor electorale şi a instanţelor judecătoreşti, precum şi organizarea de campanii de informare a votanţilor. Activitatea misiunii OSCE-ODIHR în România a beneficiat de sprijinul consistent al AEP, aport remarcat în Raport, observatorii internaţionali exprimându-şi aprecierea pentru cooperarea autorităţilor române de-a lungul procesului de monitorizare a alegerilor din 9 decembrie 2012. „OSCE-ODIHR mulţumeşte autorităţilor din România pentru invitaţia de a observa alegerile, Autorităţii Electorale Permanente, BEC, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi celorlalte autorităţi ale statului şi locale, partidelor politice şi societăţii civile pentru sprijin şi cooperare, se arată în raportul OSCE-ODIHR. Textul integral al Raportului misiunii OSCE-ODIHR poate fi găsit la: http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=29&l2=33&l3=36 http://www.osce.org/odihr/98754.
Alte articole: