Comunicat de presă din data de 17 decembrie 2012Comunicat de presă din data de 17 decembrie 2012 Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a finalizat în ziua de 14 decembrie 2012 operaţiunile de implementare a sistemului de arhivare electronică şi management al copiilor scanate ale listelor electorale utilizate la referendumul naţional din 29 iulie 2012. AEP poate astfel să răspundă solicitărilor prin care cetăţenii doresc să afle dacă în listele electorale utilizate la referendum figurează că şi-au exercitat dreptul de vot.
Având în vedere numărul foarte mare de cereri adresate AEP, prin care cetăţenii au solicitat să afle dacă în listele electorale utilizate la referendum figurează că şi-au exercitat dreptul de vot, AEP a procedat la implementarea acestui sistem de arhivare electronică şi management al copiilor scanate ale listelor electorale utilizate la referendumul naţional din 29 iulie 2012. Precizăm că, în lipsa acestui sistem, identificarea solicitanţilor în listele electorale scanate aflate în posesia Autorităţii Electorale Permanente ar fi fost imposibilă, acestea nefiind ordonate pe secţii de votare sau potrivit altor criterii care să fi permis căutarea. În conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, copia solicitată poate fi pusă la dispoziţie numai ca urmare a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, depusă personal sau transmisă prin fax, poştă sau e-mail (la office@roaep.ro). Cererea va conţine în mod obligatoriu codul numeric personal, acesta fiind unicul criteriu de căutare şi identificare în arhiva electronică cuprinzând copiile de pe listele electorale permanente şi listele electorale suplimentare utilizate la referendumul naţional din 29 iulie 2012. Modelul de formular de solicitare a extrasului din copiile de pe listele electorale permanente utilizate la referendumul naţional din 29 iulie 2012 poate fi descărcat de pe pagina de web a AEP la adresa: http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=10&l2=110
Alte articole: