Comunicat de presăComunicat de presă
  Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) și art. 46 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare: Cetățenii care în ziua alegerilor se află în localitatea (comună, oraș, municipiu) de domiciliu își vor exercita dreptul de vot la secția la care sunt înscriși în listele electorale permanente. Cetățenii care în ziua alegerilor se află în altă localitate (comună, oraș, municipiu) decât cea de domiciliu își vor exercita dreptul de vot la orice secție de votare urmând a fi înscriși în lista electorală suplimentară. Conform dispozițiilor tezei prime a art. 47 alin. (1) din Legea nr.33/2007 Președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a alegătorilor netransportabili din motive de boală sau invaliditate, ca o echipă formată din cel puțin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării (ștampilă cu mențiunea VOTAT și buletine de vot) la locul unde se află alegătorul pentru a se efectua votarea. Cererea scrisă trebuie însoțită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile. În conformitate cu prevederile art. 1 din Decizia Biroului Electoral Central nr. 61D/2014 Cererea se înaintează biroului electoral al secției de votare cel mai târziu în ziua de sâmbătă, 24 mai, în intervalul orar 1800 – 2000. Potrivit dispozițiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 33/2007
  1. Alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, care în ziua de referință se află în localitatea de domiciliu vor înainta cererea de a vota prin intermediul urnei speciale la secția de votare unde sunt înscriși în copia de pe lista electorală permanentă.
  2. Alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, care în ziua de referință nu se află în localitatea de domiciliu vor înainta cererea de a vota prin intermediul urnei speciale la secția de votare unde este arondat imobilul în care se află.
  3. Alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, care în ziua de referință sunt internați în spitale sau azile/cămine de bătrâni vor înainta cererea de a vota prin intermediul urnei speciale la cea mai apropiată secție de votare de sediul spitalului sau azilului/căminului de bătrâni.Lista secțiilor de votare poate fi consultată pe site-ul Autorității Electorale Permanente – www.roaep.ro și la sediul primăriei.
Alte articole: