Comunicat de presăComunicat de presă privind publicitatea politică și publicitatea electorală în perspectiva începerii campaniei electorale aferente alegerilor locale la data de 6 mai 2016

privind publicitatea politică și publicitatea electorală în perspectiva începerii campaniei electorale aferente alegerilor locale la data de 6 mai 2016

  În contextul începerii, la data de 6 mai 2016, a campaniei electorale aferente alegerilor locale din 5 iunie 2016, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) lansează un apel la adresa competitorilor electorali pentru retragerea din spațiul public, cel mai târziu până la data începerii campaniei electorale, a tuturor materialelor de promovare care contravin prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, reamintind totodată că singurele materiale de propagandă electorală permise în perioada acesteia sunt:
  1. afișe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură; afișele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură și vor fi amplasate în locurile speciale pentru afișaj;
  2. materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală;
  3. publicitate în presa scrisă;
  4. materiale de propagandă electorală online;
  5. broșuri, pliante și alte materiale tipărite.
Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei. Trebuie să precizăm că activitățile de promovare la care pot recurge entitățile politice au fost împărțite de către legiuitor în două categorii: acțiuni de publicitate politică și acțiuni de publicitate electorală, delimitate sub aspect temporal în raport cu data alegerilor. Dacă până la data începerii campaniei electorale, competențele AEP prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale se reduc strict la verificarea legalității surselor de finanțare pentru activitățile de publicitate politică, începând cu data de 6 mai, instituția noastră este îndrituită să aplice prevederile legislației electorale, care conține reguli stricte referitoare la formatul materialelor de propagandă electorală, locul în care acestea pot fi amplasate și competența birourilor electorale de circumscripție privind modul de desfășurare a campaniei electorale. Astfel, Legea nr. 334/2006, republicată, interzice competitorilor politici să utilizeze în campania electorală bannere, mesh-uri, panouri publicitare, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcţionale, structuri de publicitate autoportante, publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule.   Direcția comunicare și relații externe 25.04.2016
Alte articole: