Comunicat de presăComunicat de presă privind formularele pe care trebuie să le completeze competitorii electorali în activitatea de finanțare a campaniei electorale pentru alegerile locale din 5 iunie 2016
privind formularele pe care trebuie să le completeze competitorii electorali  în activitatea de finanțare a campaniei electorale pentru alegerile locale din 5 iunie 2016   Pentru a veni în sprijinul competitorilor electorali în activitatea de finanțare a campaniei electorale pentru alegerile locale din 5 iunie 2016, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a elaborat, în format editabil, atât formularele prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cât și documentele centralizatoare care vor putea fi utilizate în campania electorală, respectiv:
 • Listă distribuție materiale de propagandă electorală;
 • Declaraţie privind numărul de participanţi la evenimentul cu tematică politică, economică, culturală sau socială din cadrul campaniei electorale;
 • Declaraţie privind postarea pe internet a materialului de propagandă electorală;
 • Declaraţie privind data apariţiei publicației şi tirajul;
 • Declaraţie privind datele şi orele difuzării materialelor de propagandă electorală la postul de radio/televiziune;
 • Cerere de rambursare a cheltuielilor electorale;
 • Declarație privind proveniența contribuțiilor electorale;
 • Declarație privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale;
 • Declarație privind numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcate pe categorii;
 • Declarație privind cuantumul datoriilor înregistrate în urma campaniei electorale;
 • Raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale;
 • Formular pentru declararea la AEP a contribuțiilor primite de către candidatul independent;
 • Formular pentru declararea la AEP a contribuțiilor primite de candidații desemnați de către formațiunile politice;
 • Formular pentru declararea la AEP a transferurilor efectuate de către formațiunile politice din contul de campanie deschis la nivel central în conturile de campanie dechise la nivel județean;
 • Formular pentru declararea la AEP, până la începerea campaniei electorale, a contribuțiilor provenite din transferuri;
 • Declarație donator persoană fizică privind sursa donației;
 • Formular pentru înregistrarea contribuitorilor la campania electorală;
 • Formular pentru înregistrarea mandatarului financiar – alegeri locale 2016.
Aceste formulare sunt disponibile pe site-ul AEP, la secțiunea ,,Finanțare partide politice - Documente - Formulare și declarații alegeri locale 2016” și pot fi accesate la adresa http://www.roaep.ro/finantare/formulare-si-declaratii-alegeri-locale-2016/   Direcția comunicare și relații externe 19.04.2016
Alte articole: