Comunicat de presăComunicat de presă privind încheierea lucrărilor primei ediții a dezbaterilor științifice ale experților din domeniul electoral, organizată de Comisia de la Veneția în parteneriat cu AEP (București, 12-13 aprilie 2016)
  privind încheierea lucrărilor primei ediții a dezbaterilor științifice ale experților din domeniul electoral, organizată de Comisia de la Veneția în parteneriat cu AEP (București, 12-13 aprilie 2016) conf Astăzi s-au încheiat lucrările primei ediții a dezbaterilor științifice ale experților din domeniul electoral, organizată de Comisia de la Veneția în parteneriat cu Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Evenimentul a avut ca temă ”Legislația electorală și noile tehnologii: provocări legislative”. Gregor Wenda, director adjunct al Departamentului de Administrație Electorală din cadrul Ministerului Federal de Interne din Austria, a deschis cea de-a doua zi a conferinței cu prezentarea intitulată ”Organizațiile internaționale și noile tehnologii de votare în domeniul electoral”.  Înființarea și evoluția instituțiilor internaționale cu competențe în domeniul electoral și demersurile acestora privind analizarea oportunității utilizării/implementării noilor tehnologii în alegeri au fost principalele subiecte abordate pe parcursul expunerii sale. Jordi Barrat, profesor de drept public la Universitatea Rovira i Virgil din Spania, a explicat, în prezentarea cu titlul ”Rolul justiției în supravegherea aspectelor electronice ale procesului de votare”, că încrederea publică în aceste tehnologii și în rezultatul alegerilor nu este posibilă decât dacă există mecanisme de verificare și control preliminare și proceduri judiciare speciale. Avem nevoie de supraveghere judiciară suplimentară, pentru că mijloacele tehnice nu se pot transforma în adevăruri judiciare în sine, a concluzionat profesorul Jordi Barrat. Septimius Pârvu, manager de proiect al organizației Expert Forum din România, a pledat pentru extinderea folosirii noilor tehnologii și în domeniul finanțării partidelor politice. În prezentarea cu titlul ”Noile tehnologii – un instrument pentru transparentizarea finanțării partidelor politice”, reprezentantul Expert Forum a apreciat că este necesară o transparență totală a finanțării din bani publici a campaniilor electorale. El a apreciat că alocarea de bani către primării, din fondul de rezervă al Guvernului, este de fapt o formă mascată de finanțare a campaniei electorale a partidului aflat la putere. Elena Simina Tănăsescu, consilier prezidențial în cadrul Administrației Prezidențiale a României, a făcut o radiografie a situației electorale a României, punând accent pe reforma legislației electorale realizate în anul 2015, prin care au fost introduse prevederi privind sistemul de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și votul prin corespondență. De asemenea, Elena Simina Tănăsescu a subliniat că, deși alegătorii români nu au posibilitatea de a vota electronic, noile tehnologii sunt utilizate în diferite etape ale proceselor electorale, cum ar fi Registrul electoral, sistemul de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal sau în etapa stabilirii rezultatelor alegerilor. Ultima parte a dezbaterilor științifice pe tema noilor tehnologii în alegeri a fost dedicată unor studii de caz naționale privind utilizarea noilor tehnologii în alegeri, prezentate de:  Sebastian Seedorf, director adjunct în cadrul Cancelariei Federale a Germaniei, Gregor Wenda, director adjunct al Departamentului de Administrație Electorală din cadrul Ministerului Federal de Interne al Austriei și Augusto Tavares Rosa Marcacini, profesor, Sao Paulo, Brazilia. Reamintim că la aceste dezbateri au participat reputați specialiști din peste 15 țări și reprezentanți ai unor prestigioase organizații internaționale cu activitate în domeniul electoral, precum Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa/Oficiul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR), Rețeaua de Competențe Electorale Francofone (RECEF), Comunitatea Democrațiilor și Centrul Internațional pentru Studii Parlamentare (ICPS). Experții din domeniul electoral și-au propus să evidențieze tipurile de tehnologii care pot fi folosite în alegeri, etapele din timpul proceselor electorale în care este benefică utilizarea acestora și riscurile pe care le prezintă deschiderea legislației electorale către aplicarea noilor tehnologii.     Direcția comunicare și relații externe 13.04.2016
Alte articole: