Comunicat de presӑ privind participarea Autoritӑții Electorale Permanente la seminarul online « Observarea alegerilor și metode alternative de vot », organizat de Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului din cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în EuropaComunicat de presӑ privind participarea Autoritӑții Electorale Permanente la seminarul online « Observarea alegerilor și metode alternative de vot », organizat de Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului din cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a participat astӑzi, 24  noiembrie 2020, la seminarul online cu tema Observarea alegerilor și metode alternative de vot, organizat de Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) din cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

Din partea AEP au participat reprezentanți din cadrul următoarelor compartimente: Departamentul legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și Uniunea Europeană, Departamentul informatizarea proceselor electorale, Departamentul coordonarea organismelor electorale și Departamentul cooperare internațională.

Seminarul a oferit participanților oportunitatea de a discuta despre provocările și bunele practici ale  OSCE în materie de observare electorală, dar și despre modul în care contextul generat de pandemia de COVID-19 influențează desfășurarea programelor de observare.

Totodatӑ, evenimentul online s-a concentrat asupra revizuirii angajamentelor OSCE, a obligațiilor internaționale și a altor standarde democratice, acordând o atenție deosebită metodelor alternative de vot.

Sesiunea a luat în considerare posibilele beneficii și factori de risc ai desfășurării alegerilor folosind metode și măsuri alternative practicii predominante de votare în secțiile de votare pe parcursul unei singure zile electorale.

Seminarul s-a adresat specialiștilor și practicienilor din domeniul managementului electoral, observatorilor și reprezentanților societății civile, fiind organizat în conformitate cu prioritățile și eforturile continue ale președinției OSCE, deținută de Albania, a căror acțiune este dedicată implementării tuturor angajamentelor legate de dimensiunea umană a OSCE și facilitării unui dialog cât mai larg între statele membre ale OSCE.

Reamintim cӑ, potrivit rolului și misiunii OSCE, o serie de obligații și standarde internaționale pentru alegerile democratice, inclusiv angajamente ale OSCE, servesc la protejarea principiului democratic, conform căruia voința poporului, liber exprimată în alegeri periodice și autentice, constituie baza autorității guvernamentale.

 

Direcția comunicare

24.11.2020

Alte articole: