Comunicat de presӑ privind participarea AEP la „Programul de consolidare a capacității în domeniul managementului electoral: Consolidarea educӑrii alegătorilor”, organizat de A-WEBComunicat de presӑ privind participarea AEP la „Programul de consolidare a capacității în domeniul managementului electoral: Consolidarea educӑrii alegătorilor”, organizat de A-WEB


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) participă, ȋn perioada 18-27 august 2021, la Programul de consolidare a capacității în domeniul managementului electoral: Consolidarea educӑrii alegătorilor, organizat de Asociația Mondialӑ a Organismelor Electorale (A-WEB).

AEP este prezentӑ la acest eveniment prin Reprezentantul permanent al Autoritӑții la A-WEB, domnul Ion-Mincu Rӑdulescu, care, ȋn calitate de lector, va susține prezentarea cu tema Experiența de succes a  Autoritӑții Electorale Permanente privind educarea alegӑtorilor ȋn timpul pandemiei de COVID-19.

Programul de formare organizat de A-WEB se adresează oficialilor și experților electorali implicați în activitӑțile de educare și informare a alegӑtorilor și oferă participanților oportunitatea să exploreze diferite strategii pentru îmbunătățirea acestora. Evenimentul este organizat prin intermediul  Programului Oficial de Asistență pentru Dezvoltare (ODA) al Guvernului Republicii Coreea.

Menționӑm, totodatӑ, cӑ ȋn virtutea excelentei colaborӑri cu A-WEB, AEP oferӑ asistențӑ electoralӑ ȋn cadrul Programului de consolidare a capacității în domeniul managementului electoral la care participӑ reprezentanți din partea comisiilor electorale din Albania, Kazakhstan, Malawi, Mongolia și Suriname.

Cursul online își propune sӑ identifice cele mai bune practici pentru educarea și responsabilizarea  alegӑtorilor ȋn vederea implicӑrii acestora ȋn procesele electorale și a intensificӑrii prezenței la vot.

Totodatӑ, Programul are ca obiectiv dezvoltarea capacitӑții profesionale a participanților prin transferul de know-how din partea lectorilor și abordarea provocărilor cu care se confruntă organismele de management electoral ȋn domeniul educӑrii civice a alegӑtorilor.

A-WEB este o organizație internaționalӑ care promovează eficiența în organizarea și desfășurarea de alegeri libere, corecte, transparente și participative la nivel mondial și încurajează schimbul de expertiză între membri în vederea consolidării democrației la nivel mondial.

Direcția comunicare

19.08.2021

Alte articole: