Comunicat de presӑ privind închiderea secției de votare pentru desfășurarea referendumului local organizat în comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, în data de 21 august 2022Comunicat de presӑ privind închiderea secției de votare pentru desfășurarea referendumului local organizat în comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, în data de 21 august 2022


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că votarea la referendumul local organizat în comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, în vederea consultării cetățenilor privind demiterea primarului comunei, care s-a desfășurat astăzi, 21 august 2022, s-a încheiat.

După închiderea localului secției de votare, președintele, în prezența membrilor biroului electoral, verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează fanta urnelor de votare, introduce ștampilele cu mențiunea "VOTAT" într-un plic care se sigilează prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare și declanșează operațiunile de numărare a buletinelor de vot și de consemnare a rezultatului votării.

Reamintim că operatorul de calculator asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membri pentru numărarea voturilor și completarea proceselor-verbale. Înregistrările se realizează în localul de vot prin intermediul terminalelor informatice (tablete) puse la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale și se păstrează pentru o perioadă de 12 luni de la data încheierii perioadei electorale, în condițiile legii.

Datele privind prezența la vot pot fi vizualizate pe pagina https://prezenta.roaep.ro/.

Datele provizorii, parțiale și finale din procesul-verbal întocmit de către biroul electoral al secției de votare va putea fi consultat pe aceeași pagină. 

Președintele AEP, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică, adresează pe această cale mulțumiri tuturor persoanelor și instituțiilor cu atribuții în domeniul organizării proceselor electorale care au sprijinit Autoritatea în vederea asigurării unui proces electoral transparent și corect. 

 

 

Direcția comunicare

21.08.2021

Alte articole: