Comunicat de presă privind încheierea Proiectului ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electoraleComunicat de presă privind încheierea Proiectului ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a organizat astăzi, 4 martie 2020, conferința de încheiere a Proiectului ARGUS Integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, demarat la 1 noiembrie 2018 și finalizat cu atingerea tuturor obiectivelor propuse.

Proiectul a avut drept scop creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente, contribuind la implementarea obiectivului 3.5 din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.

Ȋn cuvântul de deschidere, preşedintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buică, a declarat că  AEP a demonstrat, prin intermediul acestui proiect capacitatea de a atrage fonduri UE și nu în orice domeniu, ci mai ales în zona de integritate și anticorupție. Oficialul AEP a afirmat ca există premisele implemetării şi a altor proiecte europene și a mulțumit echipei AEP şi experților externi pentru efortul comun depus în realizarea cu succes a Proiectului ARGUS.

Obiective specifice ale acestui proiect au fost următoarele:

  • îmbunătățirea capacității administrative a AEP prin transparență, vizând prevenirea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale;
  • creșterea capacității AEP de asigurare a eticii și integrității la nivelul instituției promovând norme unitare şi proceduri actualizate în domeniul controlului și managementului riscurilor și vulnerabilităților instituționale
  • dezvoltarea competențelor necesare personalului din AEP în vederea identificării riscurilor și vulnerabilităților interne și a exercitării funcției de control cu respectarea standardelor legale de integritate.

În cadrul acestui Proiect a fost realizat Ghidul de bune practici în finanțarea partidelor politice, document elaborat de către experți externi cooptați de AEP pe criteriul experienței substanțiale în domeniul prevenirii și combaterii incidentelor de integritate. Această lucrare laborioasă prezintă standardele internaționale și ale Uniunii Europene aplicabile finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale şi ilustrează exemple relevante de bune practici în domeniu.

Reamintim că AEP în calitate de beneficiar, a implementat Proiectul ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale (Cod proiect: 118704), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Cod apel: POCA/130/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

 

Echipa de management a proiectului ARGUS

04.03.2020

 
Alte articole: