Activitățile de pregătire a alegerilor din anul 2024 în domeniul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale continuă cu întâlnirile de lucru cu reprezentanții formațiunilor politiceActivitățile de pregătire a alegerilor din anul 2024 în domeniul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale continuă cu întâlnirile de lucru cu reprezentanții formațiunilor politice


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) desfășoară, în prezent, un amplu proces de perfecționare profesională a personalului propriu și de consultare cu reprezentanții formațiunilor politice, în perspectiva anului electoral 2024, când va fi necesară o atenție sporită privind exercitarea controlului finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale, pentru prevenirea încălcărilor legislației, inclusiv în ceea ce privește prevenirea folosirii fondurilor pentru campanii de defăimare și dezinformare.

Astfel, pregătirea alegerilor de anul viitor în domeniul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale continuă cu întâlnirile de lucru organizate de Autoritatea Electorală Permanentă și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), care fac parte din programul de formare “Contabilitatea partidelor politice” și la care participă reprezentanți ai formațiunilor politice, alături de specialiști ai AEP și ai CECCAR.

“Campaniile de defăimare și dezinformare realizate cu ajutorul inteligenței artificiale și răspândite cu ajutorul tehnologiei și al instrumentelor digitale constituie pericole majore inclusiv în țări cu democrații consolidate. În perspectiva alegerilor pentru membrii Parlamentului European, Autoritatea Electorală Permanentă a participat la diverse consultări ale forurilor decizionale ale Uniunii Europene în cadrul cărora au fost discutate măsurile de contracarare a acestor fenomene la nivel european și național. Exercitarea riguroasă a controlului finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale asigură prevenirea apariției campaniilor de defăimare și dezinformare la adresa competitorilor electorali. Prin utilizarea corectă a instrumentelor pe care le avem la dispoziție ca Autoritate cu atribuții de control în sfera finanțării partidelor politice și prin asigurarea înțelegerii și aplicării unitare a reglementărilor legale în activitatea de finanțare a formațiunilor politice și a campaniilor electorale ne propunem să prevenim apariția acțiunilor inițiate cu scopul de a interfera cu organizarea și desfășurarea proceselor electorale libere și corecte, contribuind, în acest fel, la apărarea democrației”, a declarat președintele AEP, Toni Greblă, în deschiderea evenimentului organizat astăzi, 20 noiembrie 2023, la sediul instituției, în prezența reprezentanților formațiunilor politice și ai Ministerului Finanțelor.

În cadrul evenimentului a fost reiterată importanța derulării constante a programelor de formare în domeniul financiar-contabil din perspectiva desfășurării activității de control a finanțării partidelor politice cu profesionalism, transparență, eficiență și imparțialitate.

“Prin derularea acestei activități în parteneriat cu CECCAR ne propunem să continuăm buna colaborare cu formațiunile politice în aceeași manieră caracterizată de deschidere și disponibilitate, în așa fel încât acțiunile de îndrumare și prevenție derulate de AEP să aibă efecte benefice asupra înțelegerii, interpretării și aplicării normelor legale din domeniul financiar-contabil”, a mai spus președintele AEP.

De asemenea, domnul Toni Greblă a adresat mulțumiri vicepreședintelui CECCAR, domnul Robert-Aurelian Șova, pentru disponibilitatea și profesionalismul manifestate în realizarea activităților de formare și dezvoltare profesională în domeniul financiar-contabil a personalului cu atribuții de control, a mandatarilor financiari și a directorilor financiari ai partidelor politice.

Vicepreședintele CECCAR a afirmat, la rândul său, că obiectivul programului de formare este de a clarifica acele aspecte care ar putea fi interpretate în mod diferit, într-un cadru de lucru destinat discuțiilor aplicate din care să rezulte înțelegerea cadrului de reglementare în ceea ce privește activitatea de finanțare a partidelor politice.

Directorul general al Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale din cadrul AEP, domnul Constantin Rada, a menționat că protocolul de colaborare cu CECCAR a fost prelungit cu scopul de oferi instrumentele necesare dezvoltării programelor de îndrumare și prevenție, pentru încă un an, cu posibilitatea de a fi extins și în anii următori. Tot în contextul acestei colaborări a fost elaborat și Ghidul practic privind contabilitatea partidelor politice, un instrument util care să asiste formațiunile politice în activitatea financiar-contabilă.


Direcția comunicare
20.11.2023

Alte articole: