Comunicat de presă Proiect ARGUS

 

Comunicat de presă
referitor la desfăşurarea workshop-ului pentru realizarea „Ghidului de bune practici privind finanțarea partidelor politice”, organizat în cadrul proiectului ARGUS

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a organizat astăzi, 9 octombrie 2019, prin Proiectul ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, workshopul inițial pentru stabilirea direcțiilor de analiză în vederea elaborării Ghidului de bune practici privind finanțarea partidelor politice. În cadrul evenimentului au fost prezentate acțiunile întreprinse până la acest moment şi s-au detaliat activitățile referitoare la realizarea Ghidului de către experții externi cooptați de AEP, aceștia având o experiență relevantă în domeniul prevenirii și combaterii incidentelor de integritate.

La eveniment au participat reprezentanți ai AEP, specialiști în domeniul anticorupției și expertul GRECO, doamna Laura Ștefan.

Ȋn cuvântul de deschidere, preşedintele AEP, Constantin-Flortin Mitulețu Buică, a afirmat că Autoritatea, prin departamentul său de specialitate, desfăşoară o activitate susținută, în deplină transparență, privind atât controlul finanțării partidelor politice şi a campaniilor electorale, cât şi prevenția încălcării legislației speciale.

Ghidul de bune practici privind finanțarea partidelor politice este un instrument inovator care va ilustra exemple de bune practici în domeniu, în corelație cu standardele internaționale și regionale aplicabile finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale. Un astfel de document se adresează cu precădere mandatarilor financiari și trezorierilor formațiunilor politice și ai competitorilor electorali, dar și specialiștilor cu atribuții de control specific.

Reamintim că AEP implementează, în calitate de beneficiar, Proiectul ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale (Cod proiect: 118704), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Cod apel: POCA/130/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Proiectul are ca scop creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente, contribuind la implementarea obiectivului 3.5 din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, îmbunătățirea capacității administrative a AEP prin creșterea transparenței, prevenirea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și creșterea capacității AEP de asigurare a eticii și integrității la nivelul instituției, promovând norme unitare şi proceduri actualizate în domeniul controlului specific, managementului riscurilor și vulnerabilităților instituționale.

 

 

09.10.2019