Anunț selecție experți pentru activitatea V

Anunț selecție experți pentru actualizarea procedurii formalizate de control al activității curente a partidelor politice
Anunț selecție experți pentru actualizarea procedurii formalizate privind verificarea veniturilor și cheltuielilor electorale și rambursarea cheltuielilor electorale
Anunț selecție experți pentru evaluarea și actualizarea documentelor de control intern managerial și de gestionare a riscurilor de la nivelul instituţiei

 

 

Menționăm faptul că fiecare dintre candidați își poate depune dosarul de candidatură fie pentru unul dintre cele trei grupuri de lucru, fie pentru două sau chiar pentru toate cele trei grupuri de lucru. Candidaturile vor fi analizate, pe rând, de comisia de selecție, cu respectarea calendarelor menționate mai sus.