ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

 

DOMENIUL ELECTORAL FINANȚAREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

•  Lista semnelor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale si organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale la alegerile locale din anul 2020
•  Numărul membrilor fiecărui consiliu judeţean, respectiv consiliu local stabilit prin ordin al prefectului potrivit art.112, respectiv art.171 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (Date comunicate de către Ministerul Afacerilor Interne)
•  HOTĂRÂREA AEP nr. 2/2020 privind aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020

•  Rectificare la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2020 privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020