ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

DOMENIUL ELECTORAL FINANȚAREA CAMPANIEI ELECTORALE

 
Clarificarea unor aspecte privind înregistrarea candidaturilor la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020
     CANDIDAȚI

 

•  Lista semnelor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale si organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale la alegerile locale din anul 2020
•  Numărul membrilor fiecărui consiliu judeţean, respectiv consiliu local stabilit prin ordin al prefectului potrivit art.112, respectiv art.171 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (Date comunicate de către Ministerul Afacerilor Interne)
•  HOTĂRÂREA AEP nr. 2/2020 privind aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020

•  Rectificare la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2020 privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020


       FORMULARE

 


•  Modelul declarației CNSAS
•  Modelul declarației de acceptare a candidaturii
•  Modelul declarației de avere
•  Modelul declarației de interese
•  Modelul declarației de renunțare la candidatură
•  Modelul formularului ce insoțește documentele de candidatură depuse pe suport informatic
•  Modelul  listei de candidați
•  Modelul opisului centralizator al listelor de susținători
•  Modelul listei susținătorilor
•  Modelul propunerii de candidatură
•  Modelul opisului documentelor de candidatură

 


       FINANȚARE

 

•  Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2020 privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020
 
  


       ALEGĂTORI

 

•  Îndrumarul Alegătorului  

•  Participarea cetățenilor Uniunii Europene la alegerile locale din 27 septembrie 2020 (RO)

•  Participarea cetățenilor Uniunii Europene la alegerile locale din 27 septembrie 2020 (FR)

•  Participarea cetățenilor Uniunii Europene la alegerile locale din 27 septembrie 2020 (EN)


      LEGISLAȚIE ELECTORALĂ


       ACREDITĂRI

 


       PROCEDURĂ

 

•  ÎN LUCRU 


       FORMULARE

 

•  ÎN LUCRU
 


       LISTA OBSERVATORILOR INTERNI

 

•  ÎN LUCRU 


       LISTA OBSERVATORILOR EXTERNI

 

•  ÎN LUCRU 


       LISTA INSTITUȚIILOR MASS-MEDIA STRĂINE

 

•  ÎN LUCRU 


       DATE DE CONTACT

 

•   AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

•   BIROUL ELECTORAL CENTRAL