Unități de stocare cu acces direct (DASD) – 2016Unități de stocare cu acces direct (DASD) – 2016 Achiziție de Unități de stocare cu acces direct (DASD)
Stare: Finalizată Denumirea dată contractului:  Contract de achiziție de unități de stocare cu acces direct (DASD) Tipul contractului:  Furnizare Codul CPV Principal: 30233140-4 – Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD) Tipul procedurii:  Procedură simplificată Invitație de participare/anunț de participare simplificat:  394625/25.10.2016 Procedura este impartita pe loturi:  Nu Nr. contracte incheiate:  1 Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  Nu Contract nr.:  31429 Data încheierii contractului:  24/Noiembrie/2016 Valoarea contractului (fara TVA):  166.800 Moneda:  RON Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului Denumire oficială: PRO SYS SRL,  B-dul. Pache Protopopescu, nr. 108, sector 2, București Telefon: 021/252.42.32 CUI: RO 7706497
Alte articole: