Contract de servicii de programare de software de aplicație ce vor presta pentru numararea si centralizarea rezultatelor votarii pentru alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2016Contract de servicii de programare de software de aplicație ce vor presta pentru numararea si centralizarea rezultatelor votarii pentru alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2016 Achiziție de servicii de programare de software de aplicație ce vor presta pentru numararea si centralizarea rezultatelor votarii pentru alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2016
Stare: Finalizată Denumirea dată contractului:  Contract de servicii de programare de software de aplicație ce vor presta pentru numararea si centralizarea rezultatelor votarii pentru alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2016 Tipul contractului:  Servicii Codul CPV Principal: 72212000-4 Servicii de programare de software de aplicaţie Tipul procedurii:  Licitație deschisă Nr. invitație/anunț de participare publicată/publicat în SEAP:  168462/24.05.2016 Procedura este impartita pe loturi:  Nu Nr. contracte incheiate:  1 Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  Nu Procedură verificată de UCVAP:  Nu Contract nr.:  27916 Data încheierii contractului:  27/Octombrie/2016 Valoarea contractului (fara TVA):   2.481.480 Moneda:  RON Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului Denumire oficială: European Funds Invest SRL,  Șos. Pipera nr. 4, et. 3, Sector 1, București Telefon: 0735 508 447 CUI: RO 27344855
Alte articole: