Contract de servicii de programare de software de aplicaţie ce se vor presta pentru realizarea sistemului de proceduri şi instrumente software de prelucrare a datelor şi editarea de rapoarte necesare centralizării rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014Contract de servicii de programare de software de aplicaţie ce se vor presta pentru realizarea sistemului de proceduri şi instrumente software de prelucrare a datelor şi editarea de rapoarte necesare centralizării rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014 Achiziţie de servicii de programare de software de aplicaţie ce se vor presta pentru realizarea sistemului de proceduri şi instrumente software de prelucrare a datelor şi editarea de rapoarte necesare centralizării rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014
Stare: Finalizată Denumirea dată contractului: Contract de servicii de programare de software de aplicaţie ce se vor presta pentru realizarea sistemului de proceduri şi instrumente software de prelucrare a datelor şi editarea de rapoarte necesare centralizării rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014 Tipul contractului: Servicii Codul CPV Principal: 72212000-4 Servicii de programare de software de aplicaţie Suplimentar: 48820000-2 Servere Tipul procedurii: Negociere fără publicare a unui anunţ de participare Conditii: Art.122 lit.c Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP: - Procedura este impartita pe loturi: Nu Nr. contracte incheiate: 1 Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu Procedură verificată de UCVAP: Nu Contract nr.: 12247 Data încheierii contractului: 12/Septembrie/2014 Valoarea contractului (fara TVA):  6.430.000 Moneda: RON Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului Denumire oficială: Asocierea formată din SC ASSECO SEE SRL SI SC SIVECO ROMANIA SA Adresă: SC ASSECO SEE SRL (leader al asocierii) Bucureşti, Strada Frumoasa, nr. 30, sector 1 Telefon: +40212064500 CUI: RO 6614131
Alte articole: