Contract de servicii de extindere mentenanţe pentru echipamente şi programe software ce deservesc sistemul informatic „REGISTRUL ELECTORAL”Contract de servicii de extindere mentenanţe pentru echipamente şi programe software ce deservesc sistemul informatic „REGISTRUL ELECTORAL” Achiziția de servicii de extindere mentenanţe pentru echipamente şi programe software
Stare: Finalizată Denumirea dată contractului: Contract de servicii de extindere mentenanţe pentru echipamente şi programe software ce deservesc sistemul informatic „REGISTRUL ELECTORAL” Tipul contractului:  Servicii Codul CPV Principal:  72611000-6 Servicii de asistenţă tehnică informatică Tipul procedurii:  Negociere fără publicare a unui anunţ de participare Conditii:  Art.122 lit.i Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP:  - Procedura este impartita pe loturi:  Nu Nr. contracte incheiate:  1 Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  Nu Procedură verificată de UCVAP:  Nu Contract nr.: 11116 Data încheierii contractului: 08/iunie/2015 Valoarea contractului (fara TVA): 440.000 Moneda:  RON Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului Denumire oficială: Asocierea formată din SC Siveco Romania SA si SC Asseco See SRL Adresă: Bucuresti, sos Bucuresti-Ploiesti nr.73-81 sector 1 Complex Victoria Park (adresa leaderului asocierii) Telefon: +40 (21) 302 33 00 CUI: RO 476331
Alte articole: