Contract de servicii de consultanta de specialitate (expert cooptat) in cadrul procedurii de achizitie publica prin licitatie deschisa pentru atribuirea unui contract de servicii de programare software de aplicatie ce se vor presta pentru realizarea Sistemului Informatic pentru controlul finantarii activitatii partidelor politice si a campaniilor electoraleContract de servicii de consultanta de specialitate (expert cooptat) in cadrul procedurii de achizitie publica prin licitatie deschisa pentru atribuirea unui contract de servicii de programare software de aplicatie ce se vor presta pentru realizarea Sistemului Informatic pentru controlul finantarii activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale Achiziție servicii de consultanta de specialitate (expert cooptat) in cadrul procedurii de achizitie publica prin licitatie deschisa pentru atribuirea unui contract de servicii de programare software de aplicatie ce se vor presta pentru realizarea Sistemului Informatic pentru controlul finantarii activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale
Stare: Finalizată Denumirea dată contractului:  Contract de servicii de consultanta de specialitate (expert cooptat) in cadrul procedurii de achizitie publica prin licitatie deschisa pentru atribuirea unui contract de servicii de programare software de aplicatie ce se vor presta pentru realizarea Sistemului Informatic pentru controlul finantarii activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale Tipul contractului:  Servicii Codul CPV Principal: 72220000-3 Servicii de consultanţă privind sistemele informatice şi servicii de consultanţă tehnică Tipul procedurii:  Negociere fără publicare a unui anunţ de participare Conditii:  Art.122 lit.i Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP:  - Procedura este impartita pe loturi:  Nu Nr. contracte incheiate:  1 Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  Nu Procedură verificată de UCVAP:  Nu Contract nr.:  5616 Data încheierii contractului:  31/Martie/2016 Valoarea contractului (fara TVA):   18.900 Moneda:  RON Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului Denumire oficială: SC SIMBIOTIC SOLUTII INFORMATICE SRL Adresă: Str. MR. PETRE CREŢU, NR.74,Sector 1, Bucureşti Telefon: 0213104338 CUI: RO 16779900
Alte articole: