Contract de servicii de arhivare electronică a listelor electorale şi extragere a bazei de date textuale, servicii de arhivare analogică a listelor electorale, import în sistemul de gestiune a arhivei electronice existent pentru alegerile Prezidențiale din anul 2014



Contract de servicii de arhivare electronică a listelor electorale şi extragere a bazei de date textuale, servicii de arhivare analogică a listelor electorale, import în sistemul de gestiune a arhivei electronice existent pentru alegerile Prezidențiale din anul 2014 Achiziţie de servicii de arhivare electronică a listelor electorale şi extragere a bazei de date textuale, servicii de arhivare analogică a listelor electorale, import în sistemul de gestiune a arhivei electronice existent pentru alegerile Prezidențiale din anul 2014
Stare: Finalizată Denumirea dată contractului: Contract de servicii de arhivare electronică a listelor electorale şi extragere a bazei de date textuale, servicii de arhivare analogică a listelor electorale, import în sistemul de gestiune a arhivei electronice existent pentru alegerile Prezidențiale din anul 2014 Tipul contractului: Servicii Codul CPV Principal: 72252000-6 Servicii de arhivare computerizată Tipul procedurii: Negociere fără publicare a unui anunţ de participare Conditii: Art.122 lit.c Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP: - Procedura este impartita pe loturi: Nu Nr. contracte incheiate: 1 Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu Procedură verificată de UCVAP: Nu Contract nr.: 13514 Data încheierii contractului: 06/Octombrie/2014 Valoarea contractului (fara TVA):  1.740.625 Moneda: RON Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului Denumire oficială: SC CERTSIGN SA Adresă: B-dul Timisoara nr. 5A, Sector 6, Bucuresti Telefon: (+4021)3119901 CUI: RO 18288250
Alte articole: