Contract de furnizare de echipamente și licențe pentru soluția de recuperare în caz de dezastreContract de furnizare de echipamente și licențe pentru soluția de recuperare în caz de dezastre Achiziţia de echipamente și licențe pentru soluția de recuperare în caz de dezastre
Stare: Finalizată Denumirea dată contractului: Contract de furnizare de echipamente și licențe pentru soluția de recuperare în caz de dezastre Tipul contractului: Produse Codul CPV Principal: 30211300-4 Platforme informatice Tipul procedurii: Negociere fără publicare a unui anunţ de participare Conditii: Art.122 lit.c Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP: - Procedura este impartita pe loturi: Nu Nr. contracte incheiate: 1 Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu Procedură verificată de UCVAP: Nu Contract nr.: 15998 Data încheierii contractului: 06/Noiembrie/2014 Valoarea contractului (fara TVA): 6.549.000 Moneda: RON Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului Denumire oficială: SC ASSECO SEE SRL Adresă: Strada Frumoasă, nr.30, sector 1 București Telefon: (+4021) 2064500 CUI: RO 6614131
Alte articole: