Contract de furnizare carburanţi auto pe baza de bonuri valorice 2015Contract de furnizare carburanţi auto pe baza de bonuri valorice 2015 Achiziţie de carburanţi auto pe baza de bonuri valorice 2015
Stare: Finalizată Denumirea dată contractului: Contract de furnizare carburanţi auto pe baza de bonuri valorice 2015 Tipul contractului: Produse Codul CPV Principal: 09130000-9 Petrol şi produse distilate Tipul procedurii: Cerere de oferte Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP: 370166 Procedura este impartita pe loturi: Nu Nr. contracte incheiate: 1 Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu Procedură verificată de UCVAP: Nu Contract nr.: 2909 Data încheierii contractului: 12/Martie/2015 Valoarea contractului (fara TVA): 319.354,84 Moneda: RON Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului Denumire oficială: SC OMV PETROM MARKETING SRL Adresă: BucurestI, Str.Coralilor, nr.22, sector 1 Telefon: 0212063120 CUI: RO 11201891
Alte articole: