Contract de furnizare autoturisme noiContract de furnizare autoturisme noi Achiziţie de autoturisme noi
Stare: Finalizată Denumirea dată contractului: Contract de furnizare autoturisme noi Tipul contractului: Produse Codul CPV Principal: 34110000-1 Autoturisme Tipul procedurii: Cerere de oferte Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP: 369331 Procedura este impartita pe loturi: Nu Nr. contracte incheiate: 1 Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu Procedură verificată de UCVAP: Nu Contract nr.: 1615 Data încheierii contractului: 09/Februarie/2015 Valoarea contractului (fara TVA): 540.222 Moneda: RON Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului Denumire oficială: RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL prin împuternicit SC Daperom Grup Auto SRL Adresă: Pitesti, Str. Targul din Vale nr. 3A, județul Argeș, cod poștal 110196 Telefon: +40-248.221.550 CUI: RO 7792870
Alte articole: