Contract de furnizare autoturisme noi în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național 2015”Contract de furnizare autoturisme noi în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național 2015” Achiziție de autoturisme noi
Stare: Finalizată Denumirea dată contractului: Contract de furnizare autoturisme noi în cadrul "Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național 2015" Tipul contractului:  Produse Codul CPV Principal:  34110000-1 Autoturisme Tipul procedurii:  Negociere fără publicare a unui anunţ de participare Conditii:  Art.122 lit.c Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP:  - Procedura este impartita pe loturi:  Nu Nr. contracte incheiate:  1 Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  Nu Procedură verificată de UCVAP:  Nu Contract nr.: 17890 Data încheierii contractului: 03/Noiembrie/2015 Valoarea contractului (fara TVA): 437.595,97 Moneda:  RON Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului Denumire oficială: TOYOTA ROMÂNIA SRL Adresă: B-dul. Pipera, nr.1, oras Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +4021 2000 300 CUI: RO 12723443
Alte articole: