Contract de furnizare a unui centru de date mobil „Data Center”Contract de furnizare a unui centru de date mobil „Data Center” Contract de furnizare a unui centru de date mobil „Data Center”
Stare: Finalizată Denumirea dată contractului: Tipul contractului: Produse Codul CPV Principal: 34221000-2 Containere mobile cu utilizare specială Tipul procedurii: Negociere fără publicare a unui anunţ de participare Conditii: Art.122 lit.c Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP: - Procedura este impartita pe loturi: Nu Nr. contracte incheiate: 1 Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu Procedură verificată de UCVAP: Nu Contract nr.: 15511 Data încheierii contractului: 29/Octombrie/2014 Valoarea contractului (fara TVA): 1.650.000 Moneda: RON Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului Denumire oficială: SC STAR STORAGE SA Adresă: Bucureşti, Bdul. Dimitrie Pompei, nr.8, et.1, sector 2 Telefon: +40212421395 CUI: RO 13289912
Alte articole: